Intercultureel vrijwilligerswerk

Ervaringen en tips

auteur(s):

Dit praktische boek geeft antwoord op de vraag waarom we zo weinig allochtonen in het vrijwilligerswerk zien. Ook mogelijkheden tot verbetering komen aan bod.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Veelkleurig organiseren

Intercultureel management voor non-profit- en vrijwilligersorganisaties

auteur(s):

‘Veelkleurig organiseren’ behandelt stapsgewijze hoe intercultureel management kan worden ingevoerd in vrijwilligersorganisaties om ervoor te zorgen dat ze meer multicultureel worden.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

De nieuwe vrijwilligers

Een onderzoek naar vrijwilligerswerk door allochtonen

auteur(s):

In het eerste deel van voorliggend onderzoek wordt onderzocht in hoeverre allochtonen en autochtonen in Rotterdam deelnemen aan het verenigingsleven. De analyse van het tweede deel bracht enkele principes aan het licht die als richtsnoer kunnen dienen bij het betrekken van allochtonen bij het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwilligers in combinatie

Brochure over allochtonen en vrijwilligerswerk

auteur(s):

Deze brochure geeft voorbeelden en suggesties voor het stimuleren van vrijwilligerswerk door migranten in verschillende domeinen van de samenleving.

Uitgavejaar: 1993
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk door migranten in Rotterdam

Verslag van een verkennend onderzoek

auteur(s):

Dit rapport geeft inzicht in de condities die van invloed zijn op de deelname van allochtonen aan het vrijwilligerswerk en geeft tevens suggesties voor het bevorderen van de deelname.

Uitgavejaar: 1993
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Reader behorend bij de cursus ‘Werken met vrijwilligers van allochtone afkomst in vrijwilligersorganisaties’

auteur(s):

In deze bundel zijn diverse artikels samengebracht die dienstig kunnen zijn als achtergrond en inspiratie voor een vruchtbare werking met allochtone vrijwilligers.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact