Onderzoek naar ‘werknemersvrijwilligerswerk’

Onderzoek naar ‘werknemersvrijwilligerswerk’

auteur(s):

Dit onderzoek gaat na hoe ondernemingen het vrijwilligerswerk ondersteuning bieden en welke meerwaarde dit voor beide betekent.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Hoe non-profitorganisaties, bedrijven en intermediairs maatschappelijk betrokken ondernemen kunnen inzetten voor een sterke samenleving

Hoe non-profitorganisaties, bedrijven en intermediairs maatschappelijk betrokken ondernemen kunnen inzetten voor een sterke samenleving

Wetenswaardigheden uit onderzoek 2015

auteur(s):

Deze bundel bevat resultaten van onderzoek op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Speciale aandacht gaat naar werknemers-vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2015
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Global Corporate Volunteering

Global Corporate Volunteering

A strategic tool to onvolve companies and employees in the fight against poverty

auteur(s):

Aan de hand van een reeks teksten, interviews en case studies wordt in deze uitgave werknemersvrijwilligerswerk uitvoerig toegelicht.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Best Practices

auteur(s):

Een boekje vol voorbeelden van de wijze waarop bedrijven vrijwilligerswerk ondersteunen.

Uitgavejaar: 2014
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Scouting for skills

auteur(s):

In deze brochure wordt nagegaan hoe jongeren via de scoutsbeweging, en later via vrijwilligerswerk, kennis en vaardigheden ontwikkelen die gunstig zijn voor het vinden van werk.

Uitgavejaar: 2014
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

The Big Tent

Corporate Volunteering in the Global Age

auteur(s):

Dit boek beoogt een praktische handleiding te zijn voor werknemersvrijwilligerswerk en een vruchtbare samenwerking tussen bedrijven en NGO’s

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Vrijwillig engagement voor toegang tot werk, gelijke kansen, ontplooiing van iedereen, sociale inclusie

auteur(s):

In deze uitgave vertelt het bedrijf GDF SUEZ hoe het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) concreet vorm geeft.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werknemersvrijwilligerswerk in Vlaanderen

Een exploratief onderzoek

auteur(s):

Het ondersteunen en stimuleren van vrijwilligerswerk van werknemers is voor bedrijven een strategie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit onderzoek belicht de belangrijkste aspecten van werknemersvrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Bénévolat de compétences, une nouvelle forme de mécénat

auteur(s):

Deze Franse studie behandelt uitvoerig de vesrchillende aspecten van werknemersvrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Developing Employee Volunteering

A Joint venture between volunteer organisations and companies. Strategies/Success stories/Challenges

auteur(s):

Deze uitgave is het uitgebreid verslag van een internationale conferentie over werknemersvrijwilligerswerk

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

What? Why? How?

Building Active Communities through Employer Supported Volunteering

auteur(s):

Deze beknopte handleiding schetst de voordelen van werknemersvrijwilligerswerk en geeft een antwoord op de vragen wat is, waarom en hoe organiseren we werknemersvrijwilligerswerk.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werknemers einde loopbaan en vrijwilligerswerk

Plan van aanpak voor uw bedrijf

auteur(s):

Deze uitgave bevat een plan van aanpak voor de promotie van vrijwilligerswerk bij werknemers die met pensioen gaan.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Employee involvement: wie zijn de actoren?

auteur(s):

Deze handleiding bevat een reeks concrete voorbeelden van werknemersvrijwilligerswerk uit binnen- en buitenland.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werk schenken

De werknemer als vrijwilliger: hoe en waarom?

auteur(s):

Deze publicatie is een kennismaking met het hoe en waarom van werknemers-vrijwilligerswerk. 

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

‘Een warm gevoel bij mensen…’ Een studie over sponsorings- en samenwerkingsrelaties tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties

auteur(s):

Ook voor het vrijwilligerswerk is geld van belang. Overheidssubsidies volstaan dikwijls niet. Sponsoring kan een oplossing zijn. Voorliggende studie inventariseert de verschillende elementen waarmee moet rekening worden gehouden en vormt tevens een aanzet

Uitgavejaar: 1989
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact