What? Why? How?

Building Active Communities through Employer Supported Volunteering

auteur(s):

Deze beknopte handleiding schetst de voordelen van werknemersvrijwilligerswerk en geeft een antwoord op de vragen wat is, waarom en hoe organiseren we werknemersvrijwilligerswerk.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werknemers einde loopbaan en vrijwilligerswerk

Plan van aanpak voor uw bedrijf

auteur(s):

Deze uitgave bevat een plan van aanpak voor de promotie van vrijwilligerswerk bij werknemers die met pensioen gaan.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Employee involvement: wie zijn de actoren?

auteur(s):

Deze handleiding bevat een reeks concrete voorbeelden van werknemersvrijwilligerswerk uit binnen- en buitenland.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werk schenken

De werknemer als vrijwilliger: hoe en waarom?

auteur(s):

Deze publicatie is een kennismaking met het hoe en waarom van werknemers-vrijwilligerswerk. 

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

‘Een warm gevoel bij mensen…’ Een studie over sponsorings- en samenwerkingsrelaties tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties

auteur(s):

Ook voor het vrijwilligerswerk is geld van belang. Overheidssubsidies volstaan dikwijls niet. Sponsoring kan een oplossing zijn. Voorliggende studie inventariseert de verschillende elementen waarmee moet rekening worden gehouden en vormt tevens een aanzet

Uitgavejaar: 1989
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Working Partners

Some examples of involvement in local community life bij businesses and the people in them

auteur(s):

Succesvolle ondernemingen erkennen meer en meer de waarde en de wenselijkheid van een ectieve betrokkenheid bij de samenleving. Deze brochure beschrijft enkele principes voor betrokkeneheid en bevat enkele concrete voorbeelden.

Uitgavejaar: 1986
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact