Living apart together

Frontliniepanel over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten

auteur(s):

Hoe gaat de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers? Zitten ze in elkaars vaarwater of vullen ze elkaar aan? Krijgen vrijwilligers meer taken toegewezen ten gevolge van bezuinigingen door de overheid? Hoe ervaren beiden elkaars werk en inzet? Dit zijn de belangrijkste vragen die in dit onderzoek aan bod komen.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Rapport samenwerking vrijwilligers beroepskrachten

auteur(s):

Deze brochure schetst het resultaat van twee onderzoeken waarin wordt gepeild naar de samenwerking beroepskrachten-vrijwilligers en naar de aandacht die hieraan wordt besteed in de opleidingen voor sociaal-maatschappelijk werk.

Uitgavejaar: 1982
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers en beroepskrachten

Verslag van een verkennend onderzoek naar hun relatie. Samenvatting

auteur(s):

Welke zijn de voorwaarden voor een goede verstandhouding en samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten? Dit is het centrale thema van dit omstandig onderzoek.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Samenwerking vrijwilligers en beroepskrachten bij maatschappelijke ondersteuning

auteur(s):

Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de voorwaarden waaronder de vermaatschappelijking van de zorg kan leiden tot succesvolle samenwerkingsverbanden tussen beroepskrachten en vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrijwilligers en beroepskrachten. Verslag van een verkennend onderzoek naar hun relatie

auteur(s):

Welke zijn de voorwaarden voor een goede verstandhouding en samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten, is het centrale thema van dit omstandig onderzoek.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Samen professionals. Over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten

Samen professionals. Over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten

auteur(s):

In het kader van het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers werd door de Vlaamse overheid deze brochure uitgegeven over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. 

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Vrijwilliger en beroepskracht: tweespan of tweespalt

Vrijwilliger en beroepskracht: tweespan of tweespalt

auteur(s):

Welke zijn de voorwaarden die vervuld moeten worden om ervoor te zorgen dat vrijwilligers en beroepskrachten een tweespan vormen en er geen tweespalt dreigt. Deze brochure schetst de resultaten van een studiedag over dit onderwerp.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Building staff/volunteer relations

auteur(s):

Aan de hand van theorie en praktische bijhorende checklists wordt nagegaan hoe vrijwilligers en beroepskrachten (beter) kunnen samenwerken.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Beroepsmatig werken met vrijwilligers. Onderzoek naar vereiste deskundigheden

auteur(s):

Dit onderzoek werd opgezet om na te gaan welke taken beroepskrachten vervullen met betrekking tot vrijwilligers en wat hiervoor de vereiste deskundigheden zijn en werd nagegaan wat het belang is van het opnemen van het thema ‘verhouding beroepskracht-vrijwilliger’ in de opleiding en bijscholing van beroepskrachten.

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Als vrijwilligers samen-werken met beroepskrachten

auteur(s):

In deze brochure wordt nagegaan wat, zowel vanuit praktisch als vanuit ethisch deontologisch standpunt, de verhouding is tussen vrijwilligers en beroepskrachten en hoe ze kunnen samenwerken.

Uitgavejaar: 1989
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Werken met vrijwilligers. Tips voor beroepskrachten

auteur(s):

In deze brochure wordt de taak van respectievelijk de maatschappelijk werker en de vrijwilligers uit de doeken gedaan, wordt de houding van beiden bekeken en wordt nagegaan op welke manier en onder welke voorwaarden ze kunnen samenwerken.

Uitgavejaar: 1982
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Beroepskracht – vrijwilliger

auteur(s):

Op de achtergrond van een veranderende situatie van het vrijwilligerswerk in de maatschappij wordt in deze brochure vanuit verschillende invalshoeken de verhouding beroepskracht-vrijwilliger belicht.

Uitgavejaar: 1979
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Collaboration entre Volontaires en Professionnels

auteur(s):

In deze kleine brochure wordt kort uiteengezet op welke manier professionelen in de sociaal-culturele een beroep kunnen doen op vrijwilligers.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact