vijf v’s van het vrijwilligersbeleid

vijf v’s van het vrijwilligersbeleid

stappenplan voor een succesvolle vrijwilligerswerking in je erfgoedorganisatie

auteur(s):

Aan de hand van 5 v’s, vinden, verwelkomen, versterken, verbeteren en vertrekken, wordt een plan van aanpak geschetst voor het uitwerken van een vrijwilligersbeleid.

Uitgavejaar: 2016
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Aan de slag met vluchtelingen in de social profit

Aan de slag met vluchtelingen in de social profit


Ook vluchtelingen kunnen aan de slag in de social profit. Waar moet je rekening mee houden? Waar kan je ondersteuning krijgen? Zijn er geslaagde voorbeelden? Dit zijn maar enkele van de vragen waar je in deze brochure een antwoord op vindt.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Protect, Promote, Recognize

Volunteering in emergencies

auteur(s):

Deze brochure promoot vrijwilligerswerk in de noodhulp en behandelt enkele aspecten ervan.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Contribution of volunteerism to disaster risk reduction

auteur(s):

Vrijwilligers kunnen zinvol worden ingezet in het verminderen van het risico op rampen. Aan de hand van 6 case studies wordt nagegaan op welke wijze dit best kan gebeuren.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Volunteers-added value for Europe’s heritage

auteur(s):

Een reader over werken met vrijwilligers in de sector van het cultureel erfgoed.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Contribution of volunteerism to natural resource management and community-based approaches to climate change

auteur(s):

Aan de hand van vijf case studies wordt aangetoond dat vrijwilligers een enorm potentieel vormen om de klimaatdoelstellingen te helpen bereiken en effectief voor verandering kunnen zorgen.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening

Beleidsaspecten (juridische) aandacht punten en praktische tips

auteur(s):

Op een theoretische manier en met enkele concrete voorbeelden worden een aantal essentiële randvoorwaarden behandeld die moeten worden in acht genomen bij de organisatie van vrijwilligerswerk in de budget- en schuldhulpverlening.

Uitgavejaar: 2013
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - -

Meer informatie

ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector

auteur(s):

Dit ABC voor erfgoedwerkers behandelt alle aspecten van het vrijwilligerswerk

Uitgavejaar: 2014
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Volunteer Management in Cultural Institutions

A Practical Handbook

auteur(s):

Dit handboek beschrijft in vijf hoofdstukken de rol van een vrijwilligerscoördinator in de culturele sector (b.v. musea). De verschillende rollen die, doorspekt met vele voorbeelden, worden behandeld zijn: de HR expert, de administrator, de strateeg en de coördinator.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Vrijwillig, effectief en efficiënt

Handreiking voor de inzet van vrijwilligers bij de schuldhulpverlening

auteur(s):

Deze handleiding beschrijft een concreet stappenplan voor het opstellen van een beleid van gemeenten voor een effectieve inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrouwen aan het stuur

Een exploratief onderzoek naar de ervaring van de problematiek van bestuurslidmaatschap bij vrouwen

auteur(s):

Het HIVA-K.U.Leuven heeft in dit onderzoek de problematiek van vrouwelijk bestuurslidmaatschap in het Kempense verenigingsleven in kaart gebracht.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Volunteers in museums and cultural heritage

A European Handbook

auteur(s):

Het handboek richt zich vooral tot coördinatoren van vrijwilligers actief in musea en cultureel erfgoed en behandelt op een heel praktische manier de verschillende aspecten van het werken met vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

In goed gezelschap

Gearrangeerde ontmoetingen tussen mensen die in armoede leven en mensen die niet in armoede leven

auteur(s):

Dit boekje is de neerslag van elf jaar ervaring met initiatieven die in het kader van het project ‘Een paar appart’ werden opgezet om het netwerk te verruimen van mensen in armoede.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrijwillig werkt

Aan de slag met vrijwilligers uit kansengroepen

auteur(s):

Deze brochure toont de praktijk van/voor organisaties die vrijwilligers uit kansengroepen (willen) engageren en organisaties die vrijwilligerswerk (willen) stimuleren bij deze doelgroep.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Kempense vrouwenkracht in 21 verhalen

auteur(s):

21 Kempense vrouwen getuigen in deze uitgave over hun vrijwilligersinzet en engagement.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact