Vrouwen aan het stuur

Een exploratief onderzoek naar de ervaring van de problematiek van bestuurslidmaatschap bij vrouwen

auteur(s):

Het HIVA-K.U.Leuven heeft in dit onderzoek de problematiek van vrouwelijk bestuurslidmaatschap in het Kempense verenigingsleven in kaart gebracht.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Volunteers in museums and cultural heritage

A European Handbook

auteur(s):

Het handboek richt zich vooral tot coördinatoren van vrijwilligers actief in musea en cultureel erfgoed en behandelt op een heel praktische manier de verschillende aspecten van het werken met vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

In goed gezelschap

Gearrangeerde ontmoetingen tussen mensen die in armoede leven en mensen die niet in armoede leven

auteur(s):

Dit boekje is de neerslag van elf jaar ervaring met initiatieven die in het kader van het project ‘Een paar appart’ werden opgezet om het netwerk te verruimen van mensen in armoede.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrijwillig werkt

Aan de slag met vrijwilligers uit kansengroepen

auteur(s):

Deze brochure toont de praktijk van/voor organisaties die vrijwilligers uit kansengroepen (willen) engageren en organisaties die vrijwilligerswerk (willen) stimuleren bij deze doelgroep.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Kempense vrouwenkracht in 21 verhalen

auteur(s):

21 Kempense vrouwen getuigen in deze uitgave over hun vrijwilligersinzet en engagement.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Women in volunteering

Experiences of gender democracy

auteur(s):

In deze uitgave wordt onderzocht of de leiding door vrouwen van een vrijwilligersorganisatie het vrijwilligerswerk beïnvloedt.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Lets: vrijwilligerswerk nieuwe stijl

Onderzoek naar de eigenheid van Lets ruilkringen, juridische knelpunten en mogelijke oplossingen

auteur(s):

In deze studie wordt nagegaan welke de voornaamste juridische knelpunten zijn waarmee Lets (Local Exchange Trading System) worden geconfronteerd en in welke mate de vrijwilligerswet eraan tegemoet komt.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volunteers on management committees

A Good Practice Guide

auteur(s):

In deze praktische brochure wordt ingegaan op de moeilijkheden en uitdagingen om voldoende bekwame bestuurders te vinden en te behouden voor vrijwilligersorganisaties.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Involving Volunteers in the Environment

auteur(s):

Meer en meer vrijwilligers zetten zich actief in voor het milieu. Deze brochure schetst hoe groepen of overheden een project kunnen opzetten om inwoners te betrekken in lokale projecten.

Uitgavejaar: 1985
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Volunteering by Black People

a route to opportunity

auteur(s):

In een handige brochure wordt in een vijftal hoofdstukken gefocust op enkele aandachtspunten i.v.m. het engageren van zwarten in het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact