Het voluntariaat in de verenigingen van vrienden van musea en in hun musea

auteur(s):

Deze brochure bevat een samenvatting van de tussenkomsten op een studiedag over vrijwilligerswerk in musea.

Uitgavejaar: 1980
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Rapport Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers in de toeristische sector

auteur(s):

Voorliggend onderzoek schetst een overzichtelijk beeld het vrijwilligerswerk in de toeristische sector.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Opportunity knocks.

Opening doors for volunteers with additional support needs

auteur(s):

Een doeltreffend antwoord op diversiteit vereist planning en systematiek. In vier hoofdstukken worden in deze brochure een reeks concrete tips gegeven om om te gaan met diversiteit.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwillig werk Werkt!

Werken met bijzondere groepen

auteur(s):

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt in deze brochure uiteengezet hoe personen met een bijzondere achtergrond verantwoord kunnen worden ingeschakeld in het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

De vrijwilliger in de kinderbescherming

auteur(s):

Deze brochure focust op het spanningsveld tussen de maatschappelijk werker en de vrijwilliger in de sector van de kinderbescherming en gaat op zoek naar oplossingen.

Uitgavejaar: 1967
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Involving Volunteers in Children’s Play

auteur(s):

Veel speel(plein)werking voor kinderen wordt georganiseerd door en met vrijwilligers. Deze uitgave gaat hier dieper op in.

Uitgavejaar: 1987
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Mannen in de zorg.

Handleiding voor het werven van mannelijke vrijwilligers in de zorg- en hulpverlening

auteur(s):

Deze handleiding bevat een serie tips over zaken waaraan organisaties moeten denken voor ze besluiten om mannen te gaan werven. Het eerste deel van de brochure gaat over de voorbereiding van een wervingsactie. Het tweede deel gaat dieper in op de wervingsactie zelf.

Uitgavejaar: 1993
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrouwen en vrijwilligerswerk

Vrouwen en vrijwilligerswerk

auteur(s):

Deze documentatiemap bevat een reeks artikels over vrouwen in het vrijwilligerswerk.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrouwen in het vrijwilligerswerk

auteur(s):

Deze brochure richt zich tot vrouwen die geen betaalde arbeid verrichten en gaat dieper in op de dilemma’s die voor vrouwen gepaard gaan met huishoudelijk werk, betaald werk en vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1982
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

A woman’s place

auteur(s):

Dit onderzoek handelt over vrijwilligerswerk door moeders met jonge kinderen.

Uitgavejaar: 1978
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact