E4V-Arbeidsmobiliteit en loopbaanontwikkeling binnen vrijwilligerswerk in Europa en Nederland

Vrijwilligerswerk en mobiliteit

auteur(s):

Competentiedenken binnen het vrijwilligerswerk biedt kansen zowel voor de vrijwilligers als voor de organisaties. Aan de hand van vier voorbeelden wordt dit in deze uitgave verduidelijkt.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Mutual  recognition skills and competences gained through volunteering: Towards a European debate

Zet EVC voor vrijwilligers op de kaart!

auteur(s):
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

EVC, vrijwilligerswerk en arbeidsmarkt

Een kwalitatief onderzoek naar de good practices en mogelijkheden voor verbreding

auteur(s):

Dit onderzoek focust zich op de inzet van EVC en vrijwilligerswerk bij arbeidsmarkttoeleiding.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

EVC geprofileerd

Een inventarisatie van EVC in de praktijk

auteur(s):

Met het voorliggend onderzoek wil MOVISIE zicht krijgen op ervaringen en acties van mensen die hebben deelgenomen aan een EVC-training.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Schweizerisches Qualifikationsbuch

Portfolio für Jugendliche und Erwachsene zur Weiterentwicklung in Bildung und Beruf

auteur(s):

Deze uitgave is een heel concrete handleiding om een portfolio op te stellen.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen

Gegevens, ontwikkelingen en beleidsmaatregelen

auteur(s):

Deze studie, uitgevoerd door het HIVA (Hoger Instituut voor de Arbeid) schetst de situatie van het levenslang leren in Vlaanderen. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan EVC.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Elders verworven competenties

Vergelijkende studie van systemen voor erkenning in Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Duitsland

auteur(s):

Hoe kunnen elders verworven competenties worden (h)erkend en gevaloriseerd? In deze studie wordt gekeken hoe op deze vraag een antwoord is gezocht in Groot-Brittanië, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Finland.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Een ervaring rijker

Over het (h)erkennen van vaardigheden opgedaan in vrijwilligerswerk

auteur(s):

De centrale vraag in deze brochure is hoe competenties, opgedaan in het vrijwilligerswerk, kunnen worden benoemd, (h)erkend en van een officieel certificaat voorzien?

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

De Fles is Half Vol

Een brede visie op de benutting van EVC

auteur(s):

Een werkgroep, in opdracht van het Nederlands ministerie van Economische Zaken werd de taak gegeven om een systematiek uit werken voor de erkenning van EVC. Deze brochure bevat de resultaten ervan.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Beoordelen en ontwikkelen van competenties

Assessment centers, development centers en aanverwante technieken

auteur(s):

Hoe kunnen competenties worden gemeten en beoordeeld. Hierover handelt het eerste deel van dit boek. Het tweede deel schetst een reeks concrete voorbeelden uit het bedrijfswereld.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Bilan-portfolio de compétences

Histoire d'une pratique

auteur(s):

Een prettig boek met veel voorbeelden en suggesties voor het opstellen van een persoonlijk competentieprofiel.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Portfolio personnel de compétences

auteur(s):

Een handleiding voor het opstellen van een persoonlijk competentieprofiel.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Portfolio van de bestuursvrijwilliger

auteur(s):

Dit portfolio laat bestuursvrijwilligers toe om op een systematische wijze kennis, ervaringen, vaardigheden en kwaliteiten, opgedaan tijdens en door hun vrijwilligerswerk, te verzamelen.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact