E4V-Arbeidsmobiliteit en loopbaanontwikkeling binnen vrijwilligerswerk in Europa en Nederland

Vrijwilligerswerk en mobiliteit

auteur(s):

Competentiedenken binnen het vrijwilligerswerk biedt kansen zowel voor de vrijwilligers als voor de organisaties. Aan de hand van vier voorbeelden wordt dit in deze uitgave verduidelijkt.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Mutual  recognition skills and competences gained through volunteering: Towards a European debate

Zet EVC voor vrijwilligers op de kaart!

auteur(s):
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

EVC, vrijwilligerswerk en arbeidsmarkt

Een kwalitatief onderzoek naar de good practices en mogelijkheden voor verbreding

auteur(s):

Dit onderzoek focust zich op de inzet van EVC en vrijwilligerswerk bij arbeidsmarkttoeleiding.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

EVC geprofileerd

Een inventarisatie van EVC in de praktijk

auteur(s):

Met het voorliggend onderzoek wil MOVISIE zicht krijgen op ervaringen en acties van mensen die hebben deelgenomen aan een EVC-training.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Schweizerisches Qualifikationsbuch

Portfolio für Jugendliche und Erwachsene zur Weiterentwicklung in Bildung und Beruf

auteur(s):

Deze uitgave is een heel concrete handleiding om een portfolio op te stellen.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen

Gegevens, ontwikkelingen en beleidsmaatregelen

auteur(s):

Deze studie, uitgevoerd door het HIVA (Hoger Instituut voor de Arbeid) schetst de situatie van het levenslang leren in Vlaanderen. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan EVC.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Elders verworven competenties

Vergelijkende studie van systemen voor erkenning in Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Duitsland

auteur(s):

Hoe kunnen elders verworven competenties worden (h)erkend en gevaloriseerd? In deze studie wordt gekeken hoe op deze vraag een antwoord is gezocht in Groot-Brittanië, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Finland.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Een ervaring rijker

Over het (h)erkennen van vaardigheden opgedaan in vrijwilligerswerk

auteur(s):

De centrale vraag in deze brochure is hoe competenties, opgedaan in het vrijwilligerswerk, kunnen worden benoemd, (h)erkend en van een officieel certificaat voorzien?

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact