De Fles is Half Vol

Een brede visie op de benutting van EVC

auteur(s):

Een werkgroep, in opdracht van het Nederlands ministerie van Economische Zaken werd de taak gegeven om een systematiek uit werken voor de erkenning van EVC. Deze brochure bevat de resultaten ervan.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Beoordelen en ontwikkelen van competenties

Assessment centers, development centers en aanverwante technieken

auteur(s):

Hoe kunnen competenties worden gemeten en beoordeeld. Hierover handelt het eerste deel van dit boek. Het tweede deel schetst een reeks concrete voorbeelden uit het bedrijfswereld.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Bilan-portfolio de compétences

Histoire d'une pratique

auteur(s):

Een prettig boek met veel voorbeelden en suggesties voor het opstellen van een persoonlijk competentieprofiel.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Portfolio personnel de compétences

auteur(s):

Een handleiding voor het opstellen van een persoonlijk competentieprofiel.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Portfolio van de bestuursvrijwilliger

auteur(s):

Dit portfolio laat bestuursvrijwilligers toe om op een systematische wijze kennis, ervaringen, vaardigheden en kwaliteiten, opgedaan tijdens en door hun vrijwilligerswerk, te verzamelen.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Conference on “Mutual recognition skills and competences gained through volunteering: Towards a European debate”. Final Report

auteur(s):

Deze brochure bevat de resultaten van een Europese conferentie over de erkenning van competenties verworven via vrijwilligerswerk

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Eindrapport ‘EVC voor bestuurvrijwilligers’

auteur(s):

In een project dat hier wordt beschreven, werd een instrument en een methodiek ontwikkeld die aan vrijwilligers toelaat hun eigen portfolio samen te stellen. Tevens werd nagegaan of een volledig EVC-traject opportuun geacht wordt door de diverse doelgroepen. 

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Erkenning verworven competenties. Resultaten pilootprojecten 2003-2005

auteur(s):

In opdracht van de Vlaamse Regering werden in 2002 – 2004 een reeks pilootprojecten EVC  (Erkenning Verworven Competenties) opgezet en actiedomeinen vastgelegd. Dit rapport bevat de resultaten, de aanbevelingen en knelpunten, een conclusie en aanbevelingen voor een toekomstig Vlaams beleid.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact