Focus op talent in plaats van beperking

Tips voor vrijwilligersorganisaties

auteur(s):

In deze brochure vindt u tips en quotes van vrijwilligersorganisaties die de talenten van mensen met een beperking goed  weten in te zetten.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

UN-LIMITED@WORK

On-beperkt vrijwilligerswerk door mensen met een psychische beperking

auteur(s):

Met deze uitgave wil MOVISIE vrijwilligerssteunpunten concrete handvatten aanbieden voor het bemiddelen en begeleiden van kwetsbare vrijwilligers en de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die met vrijwilligers met een beperking willen werken.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Inzet van menselijk kapitaal

Vrijwilligers en hun werk bij patiënten- en gehandicaptenorganisaties

auteur(s):

Deze brochure bevat een samenvatting van het onderzoek “Op zoek naar menselijk kapitaal” en concrete handvatten om het vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid binnen patiënten- en gehandicaptenorganisaties op een hoger plan te tillen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Op zoek naar menselijk kapitaal

Onderzoek naar vrijwilligerswerk in patiënten- en gehandicaptenorganisaties

auteur(s):

Dit onderzoek wenst een beter beeld te krijgen het vrijwilligerswerk in patiënten- en gehandicaptenorganisaties (zelfhulpgroepen).

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vermaatschappelijking in internationaal perspectief

Voorstudie

auteur(s):

De vraagstelling voor deze verkennende Nederlandse studie luidde: hoe is men in enkele Europese landen bezig (geweest) met de vermaatschappelijking van zorg, welzijn en sociale zekerheden?

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten

auteur(s):

Dit werkboek beschrijft aan de hand van een concreet voorbeeld hoe vrijwilligersorganisaties en professionele thuiszorginstellingen kunnen samenwerken

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volunteering by unemployed people

auteur(s):

In deze brochure wordt nagegaan welke hindernissen er zijn voor werklozen om vrijwilligerswerk te doen en hoe die kunnen worden overwonnen.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Een sterk sociaal netwerk

Handleiding voor vrijwilligers en organisaties

auteur(s):

Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor kwetsbare burgers en specifieke doelgroepen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Onbeperkte toegang

Educatief werken met personen met een handicap

auteur(s):

Deze publicatie reikt handvatten aan om activiteiten toegankelijker te maken voor personen met een handicap.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Jobcoaching in het vrijwilligerswerk voor mensen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid

auteur(s):

Mensen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid inschakelen in het vrijwilligerswerk vraagt de nodige aandacht. Een betere onderlinge afstemming vrijwilliger/organisatie kan veel problemen voorkomen. Daartoe is deze uitgave opgesteld.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact