Focus op talent in plaats van beperking

Tips voor vrijwilligersorganisaties

auteur(s):

In deze brochure vindt u tips en quotes van vrijwilligersorganisaties die de talenten van mensen met een beperking goed  weten in te zetten.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

UN-LIMITED@WORK

On-beperkt vrijwilligerswerk door mensen met een psychische beperking

auteur(s):

Met deze uitgave wil MOVISIE vrijwilligerssteunpunten concrete handvatten aanbieden voor het bemiddelen en begeleiden van kwetsbare vrijwilligers en de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die met vrijwilligers met een beperking willen werken.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Inzet van menselijk kapitaal

Vrijwilligers en hun werk bij patiënten- en gehandicaptenorganisaties

auteur(s):

Deze brochure bevat een samenvatting van het onderzoek “Op zoek naar menselijk kapitaal” en concrete handvatten om het vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid binnen patiënten- en gehandicaptenorganisaties op een hoger plan te tillen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Op zoek naar menselijk kapitaal

Onderzoek naar vrijwilligerswerk in patiënten- en gehandicaptenorganisaties

auteur(s):

Dit onderzoek wenst een beter beeld te krijgen het vrijwilligerswerk in patiënten- en gehandicaptenorganisaties (zelfhulpgroepen).

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vermaatschappelijking in internationaal perspectief

Voorstudie

auteur(s):

De vraagstelling voor deze verkennende Nederlandse studie luidde: hoe is men in enkele Europese landen bezig (geweest) met de vermaatschappelijking van zorg, welzijn en sociale zekerheden?

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten

auteur(s):

Dit werkboek beschrijft aan de hand van een concreet voorbeeld hoe vrijwilligersorganisaties en professionele thuiszorginstellingen kunnen samenwerken

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volunteering by unemployed people

auteur(s):

In deze brochure wordt nagegaan welke hindernissen er zijn voor werklozen om vrijwilligerswerk te doen en hoe die kunnen worden overwonnen.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Een sterk sociaal netwerk

Handleiding voor vrijwilligers en organisaties

auteur(s):

Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor kwetsbare burgers en specifieke doelgroepen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Onbeperkte toegang

Educatief werken met personen met een handicap

auteur(s):

Deze publicatie reikt handvatten aan om activiteiten toegankelijker te maken voor personen met een handicap.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Jobcoaching in het vrijwilligerswerk voor mensen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid

auteur(s):

Mensen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid inschakelen in het vrijwilligerswerk vraagt de nodige aandacht. Een betere onderlinge afstemming vrijwilliger/organisatie kan veel problemen voorkomen. Daartoe is deze uitgave opgesteld.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Gids begeleide inschakeling

Vrijwilligerswerk een opstap naar maatschappelijke waardering

auteur(s):

Vrijwilligerswerk toegankelijk maken voor mensen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid was de bedoeling van het project waarvan deze brochure de resultaten presenteert en suggesties doet voor de concrete praktijk.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Een maatje op maat

Evaluatie van vrijwilligersprojecten voor mensen die met de psychiatrie in aanraking zijn geweest

auteur(s):

Het hier beschreven onderzoek bevat de de resultaten van twee maatjesprojecten voor personen die met de psychiatrie of psychosociale problemen te maken hebben (gehad) en zelfstandig wonen.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volunteering by people with disabilities

A route to opportunity

auteur(s):

Ook heel wat mensen met een beperking willen en kunnen vrijwilligerswerk doen. Dit boekje focust op enkele factoren die het vrijwilligerswerk door mensen met een beperking bemoeilijken.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

(Bij) de buren op de koffie

Buurtbewoners als vrijwilliger in een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke handicap

auteur(s):

Ook voor bewoners van een gezinsvervangend tehuis is het in stand houden of herstellen van contacten met de samenleving van wezenlijk belang. Vrijwilligers kunnen hiertoe een belangrijke rol spelen. In deze brochure vertellen bewoners, vrijwilligers en professionele begeleiders hun ervaringen met dit vrijwilligerswerk.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Zondag: bezoekdag…? Relatieopbouw van vrijwilligers met volwassen mentaal minder-validen. Animatie door vrijwilligers in instellingen voor volwassen mentaal minder-validen

auteur(s):

In deze brochure wordt beschreven hoe vrijwilligers kunnen worden ingezet in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact