Involving volunteers with mentally handicapped people

auteur(s):

Wie vrijwilligers wil inschakelen in de diensten voor geestelijke gehandicapten vindt in deze brochure zeer bruikbaar schema voor het uitwerken van een beleid terzake.

Uitgavejaar: 1983
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Spoorzoeken in het vrijwilligerswerk

Verslag over vrijwilligerswerk t.b.v. geestelijk gehandicapten

auteur(s):

De Nederlandse stichting ‘Toekomst voor twee’ wil vereenzaming van geestelijk gehandicapten helpen opheffen door de inzet van vrijwilligers. Over dit onderwerp werden enkele studiedagen georganiseerd waarvan deze brochure een samenvatting brengt.

Uitgavejaar: 1982
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers en mentaal gehandicapten

auteur(s):

In deze brochure wordt bekeken wat de betekenis is van vrijwilligerswerk bij mentaal gehandicapten voor de verschillende betrokkenen.

Uitgavejaar: 1982
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk in de geestelijke gezondheidszorg

auteur(s):

Deze uitgave bevat het verslag (inleidingen, discussie en stellingen) van een studiedag over de inzet van vrijwilligers in de geestelijke gezondheidszorg

Uitgavejaar: 1981
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk in de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

auteur(s):

Vrijwilligerswerk in de geestelijke gezondheidszorg wordt in deze uitgave belicht aan de hand van een reeks concrete voorbeelden van de inzet van vrijwilligers in enkele diensten en instellingen.

Uitgavejaar: 1979
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volunteers and psychiatric aftercare

auteur(s):

Deze studie focust op de plaats van vrijwilligers in het revalidatieproces van psychiatrische patiënten en de verhouding tussen vrijwilligers en beroepskrachten hierbij.

Uitgavejaar: 1978
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact