Gids begeleide inschakeling

Vrijwilligerswerk een opstap naar maatschappelijke waardering

auteur(s):

Vrijwilligerswerk toegankelijk maken voor mensen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid was de bedoeling van het project waarvan deze brochure de resultaten presenteert en suggesties doet voor de concrete praktijk.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Een maatje op maat

Evaluatie van vrijwilligersprojecten voor mensen die met de psychiatrie in aanraking zijn geweest

auteur(s):

Het hier beschreven onderzoek bevat de de resultaten van twee maatjesprojecten voor personen die met de psychiatrie of psychosociale problemen te maken hebben (gehad) en zelfstandig wonen.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volunteering by people with disabilities

A route to opportunity

auteur(s):

Ook heel wat mensen met een beperking willen en kunnen vrijwilligerswerk doen. Dit boekje focust op enkele factoren die het vrijwilligerswerk door mensen met een beperking bemoeilijken.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

(Bij) de buren op de koffie

Buurtbewoners als vrijwilliger in een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke handicap

auteur(s):

Ook voor bewoners van een gezinsvervangend tehuis is het in stand houden of herstellen van contacten met de samenleving van wezenlijk belang. Vrijwilligers kunnen hiertoe een belangrijke rol spelen. In deze brochure vertellen bewoners, vrijwilligers en professionele begeleiders hun ervaringen met dit vrijwilligerswerk.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Zondag: bezoekdag…? Relatieopbouw van vrijwilligers met volwassen mentaal minder-validen. Animatie door vrijwilligers in instellingen voor volwassen mentaal minder-validen

auteur(s):

In deze brochure wordt beschreven hoe vrijwilligers kunnen worden ingezet in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Involving volunteers with mentally handicapped people

auteur(s):

Wie vrijwilligers wil inschakelen in de diensten voor geestelijke gehandicapten vindt in deze brochure zeer bruikbaar schema voor het uitwerken van een beleid terzake.

Uitgavejaar: 1983
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Spoorzoeken in het vrijwilligerswerk

Verslag over vrijwilligerswerk t.b.v. geestelijk gehandicapten

auteur(s):

De Nederlandse stichting ‘Toekomst voor twee’ wil vereenzaming van geestelijk gehandicapten helpen opheffen door de inzet van vrijwilligers. Over dit onderwerp werden enkele studiedagen georganiseerd waarvan deze brochure een samenvatting brengt.

Uitgavejaar: 1982
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers en mentaal gehandicapten

auteur(s):

In deze brochure wordt bekeken wat de betekenis is van vrijwilligerswerk bij mentaal gehandicapten voor de verschillende betrokkenen.

Uitgavejaar: 1982
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk in de geestelijke gezondheidszorg

auteur(s):

Deze uitgave bevat het verslag (inleidingen, discussie en stellingen) van een studiedag over de inzet van vrijwilligers in de geestelijke gezondheidszorg

Uitgavejaar: 1981
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk in de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

auteur(s):

Vrijwilligerswerk in de geestelijke gezondheidszorg wordt in deze uitgave belicht aan de hand van een reeks concrete voorbeelden van de inzet van vrijwilligers in enkele diensten en instellingen.

Uitgavejaar: 1979
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact