Towards a Volunteer Policy

Towards a Volunteer Policy

A qualitative study on the volunteer landscape in South Afrika


Deze studie, in opdracht van het Zuid Afrikaans ‘National Youth Development Agency’ schetst de situatie van het vrijwilligerswerk en de sterktes en de zwaktes ervan. Tevens wordt gezocht naar objectieven en inhoud voor een gedegen vrijwilligersbeleid.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Promoting and Up-scaling Youth Volunteering in civil society organisations in South Africa

Promoting and Up-scaling Youth Volunteering in civil society organisations in South Africa


In deze brochure vinden we het kader en de thema’s waarrond de Vlaamse Overheid samenwerkt met de Zuid Afrikaanse overheid

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwillig geëngageerd

Vrijwillig geëngageerd

Een sociologische studie over vrijwilligerswerk bij jongeren

auteur(s):

Een zeer degelijke theoretische en empirische studie over vrijwilligerswerk bij jongeren.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Working with young people: the value of youth work in the European Union

Working with young people: the value of youth work in the European Union

auteur(s):

Deze studie van de Europese Commissie geeft een overzicht van de huidige kennis i.v.m.  Jeugdwerk in Europa.

Uitgavejaar: 2014
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Exploring the developmental role of volunteering in sport for youngsters in socially vulnerable situations

Exploring the developmental role of volunteering in sport for youngsters in socially vulnerable situations

auteur(s):

In Vlaanderen leven een aanzienlijk aantal jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. In dit onderzoek wordt nagegaan wat de noodzakelijke voorwaarden zijn om jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties actief te betrekken als vrijwilligers in sportactiviteiten en wat bij de geëngageerden de uitkomsten zijn inzake menselijk kapitaal.

Uitgavejaar: 2016
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk en professionalisering in het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd

auteur(s):

Uit de Marge vzw verrichtte in 2011-2012 een onderzoek naar de behoefte aan een degelijk vrijwilligersbeleid bij de ledenorganisaties en de behoefte aan professionalisering.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Leerzaam vrijwilligerswerk

auteur(s):

Gedurende een tweejarig project werd nagegaan wat vrijwilligerswerk in het kader van onderwijs betekent voor de leerlingen enerzijds en de vrijwilligersorganisaties anderzijds.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Building our Youth for the Future

Volunteer Management for Civil Society Organisations.

auteur(s):

In deze uitgave vind je een goed concreet praktisch uitgewerkt schema, met voorbeelddocumenten, voor het opstellen van een gedegen beleidsplan.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Study on Youth Volunteering, Perceptions and Motivations in South Africa

auteur(s):

Welke perceptie hebben jongeren van vrijwilligerswerk en hoe kunnen we verbeteren? Dit is de hoofdvraag van deze studie.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Maximale MaS

Optimale opbrengsten voor leerling, school en stagebegeleider

auteur(s):

In deze brochure wordt bekeken hoe uit maatschappelijke stages (MaS) een maximale opbrengst te behalen valt voor alle betrokkenen.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

De leefwereld van maatschappelijk kwetsbare jongeren in het kader van informatiebehoeften en informatietactieken

auteur(s):

Centraal in dit onderzoek staat een inzicht verwerven in de alledaagse praktijken, percepties, interesses en stijlen van kwetsbare jongeren (12-18 jaar) met het oog op een doeltreffende communicatie.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk op school

Plan van aanpak

auteur(s):

In deze brochure is een stappenplan uitgewerkt om scholen te betrekken bij een campagne om jongeren vertrouwd te maken met vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Youth Volunteerism in Kosovo: An opportunity to learn

auteur(s):
Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk met school

Plan van aanpak voor scholen

auteur(s):

In deze brochure vinden scholen een bruikbaar plan van aanpak om leerlingen concreet te laten kennismaken met het vrijwilligerswerk.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk met school

Plan van aanpak voor organisaties

auteur(s):

In deze brochure vinden vrijwilligersorganisaties een bruikbaar plan van aanpak voor de begeleiding van leerlingen die via school vrijwilligerswerk komen doen.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact