Levensloop en vrijwilligerswerk

Aansluiten bij de motivatie en situatie van vrijwilligers

auteur(s):

Er wordt steeds meer verwacht van vrijwilligerswerk. In deze brochure wordt aandacht besteed voor de manier waarop motivatie wordt beïnvloed door de levensloop van de vrijwilliger en hoe organisaties daarop kunnen inspelen.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Een stuk van mezelf

Rotterdamse buurtbemiddelaars over hun motivatie

auteur(s):
Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk in economisch perspectief

Een onderzoek naar de motivatie van vrijwilligers

auteur(s):

Motivatie is een complex begrip. In dit onderzoek wordt nagegaan wat motieven van vrijwilligers zijn en analyseert het economisch gehalte ervan.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Motivaties voor vrijwilligerswerk

Wat maakt het verschil?

auteur(s):

Welk verband is er tussen typen motivaties en sectoren waarin vrijwilligerswerk wordt gedaan en in welke mate is dit verband te verklaren aan de hand van persoonskenmerken van vrijwilligers? Dit zijn de centrale vragen van dit onderzoek.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Motiveren is maatwerk

Beloning en motivatie voor jonge vrijwilligers

auteur(s):

Als ze eenmaal aan de slag zijn, vinden jongeren vrijwilligerswerk erg leuk. Maar hoe krijgt u als vrijwilligersorganisatie jongeren binnen en hoe houdt u de motivatie van jongeren vast, ook op de lange termijn? Onderzoek naar motivatie en beloning van vrijwilligerswerk laat zien dat vrijwilligers langer actief blijven als de…

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Vrijwilligers begeleiden

auteur(s):

De bundel is de syllabus bij een vierdaagse cursus over het begeleiden vakvrijwilligers met aandacht voor leidinggeven en motiveren, voor begeleiden van samenwerking en voor intermenselijke communicatie.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers in vorm(ing).

Educatiebehoeften van vrijwilligers in de regio Gent-Eeklo

auteur(s):

De brochure schetst de voornaamste conclusies van een onderzoek naar de educatieve behoeften van vrijwilligers uit sociaal-culturele verenigingen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers waarderen

auteur(s):

Deze tekst wil organisaties aanzetten om na te denken over een waarderingsbeleid en geeft een hele reeks concrete manieren om vrijwilligers te waarderen.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Bestuurswellness-set. Hoe hou ik mijn bestuur gezond

auteur(s):

WERKSET VOOR BEGELEIDERS VAN AFDELINGSBESTUREN: Download als PDF WERKSET VOOR INDIVIDUELE BESTUURSLEDEN: Download als PDF

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Gezocht: geëngageerde vrijwilliger

auteur(s):
Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwillig beloond. Een onderzoek naar het erkennen en waarderen van vrijwilligers

auteur(s):

Hoe beoordelen vrijwilligers verschillende vormen van erkenning en waardering? Dit is de kernvraag van dit onderzoek.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers prikkelen is een kunst


Deze brochure biedt begeleiders van vrijwilligersorganisaties een schat aan tips om van de werking een prikkelende en stimulerende werking te maken.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Zorgdragen voor vrijwilligers …enkele vuistregels

auteur(s):

Deze brochure bevat een reeks aan concrete suggesties i.v.m. ondersteunen van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Geknipte vrijwillig(st)er bij Oxfam-Wereldwinkels? Het onthaal, de oriëntering en de opleiding van nieuwe vrijwilligers (m/v)

auteur(s):

Deze brochure van Oxfam-Wereldwinkels beschrijft de verschillende aspecten van integratie van nieuwe vrijwilligers in een vereniging.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact