Training of Volunteers.

Project report

auteur(s):

Deze uitgave geeft verslag van een internationaal project over training van vrijwilligers. Naast een theoretisch kader wordt een reeks case studies beschreven.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Als je er niet uitkomt, hoor ik het wel.

Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers

auteur(s):

Deze brochure bevat een zes-stappenplan voor het opzetten van begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers in de sportsector.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Op weg naar de lerende sportvereniging

Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

auteur(s):

Dit boekje wil een antwoord geven op de vraag op welke manier men de deskundigheid van de vrijwilligers op peil kan brengen of houden.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Stappenplan. Deskundigheidsbevordering voor uw organisatie

auteur(s):

Deze handleiding bevat een stappenplan voor een planmatige aanpak van deskundigheidsbevordering van de medewerkers zowel van elke vrijwilliger afzonderlijk als van de vrijwilligers als team.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Geschikt en betrokken. Over deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

auteur(s):

Deze bundel is een verzameling van ervaringen met ideeën en tips voor deskundigheidsbevordering va vrijwilligers.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Motiveren

Tips om vrijwilligers te motiveren

auteur(s):

In zeven hoofdstukken bevat deze handleiding concrete tips om vrijwilligers te motiveren.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Working with volunteers. Training

auteur(s):

Aan de hand van heel concrete voorbeelden en nuttige checklists behandelt deze brochure alle aspecten van training van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Working with volunteers. Support

auteur(s):

Deze brochure vertelt waarom mensen vrijwilligerswerk doen, welke noden aan ondersteuning vrijwilligers hebben, welke vormen van ondersteuning er zijn en hoe die kan worden gepland.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Working with volunteers. Support

auteur(s):
Uitgavejaar: 1977
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Working with volunteers. Training

auteur(s):
Uitgavejaar: 1977
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact