Volunteering in later life: A focus on context

Volunteering in later life: A focus on context

auteur(s):

Dit onderzoek handelt over de invloeden die een rol spelen in verband met het al of niet verrichten van vrijwilligerswerk door ouderen. Zowel de invloed van persoonlijke als van omgevingsfactoren komen uitvoerig en grondig aan bod.

Uitgavejaar: 2014
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Toolkit Verzilveren

Handvatten voor het benutten van de kennis en ervaring van senioren

auteur(s):

Voor het verzilveren van het potentieel dat ouderen kunnen betekenen voor het vrijwilligerswerk spelen vier partijen een belangrijke rol namelijk de ouderen zelf, de vrijwilligersorganisaties, de professionele maatschappelijke organisaties en de overheid. Voor elk van deze betrokkenen bevat deze uitgave een hoofdstuk met suggesties en aanbevelingen.

Uitgavejaar: 2013
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Lang zullen ze leven!

Vrijwilligerswerk voor en door ouderen

auteur(s):

Een veelzijdig boek, met visies en reflecties van academici en practici. Een eerste invalshoek belicht de groep ouderen die zorg nodig heeft en daarvoor een beroep doet op gezins- en familieleden, mantelzorg, professionele hulp en/of vrijwilligers. Het gaat om vermaatschappelijking van de zorg, de positie van het vrijwilligerswerk in functie tot zorg voor ouderen, de wisselwerking tussen de zogenaamde ‘informele’ zorg en vrijwilligerswerk…

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Levenslang vrijwilligen

auteur(s):

Het aantal ouderen dat zich engageert in het vrijwilligerswerk gaat in stijgende lijn. Bovendien blijven ze vaak tot hoge leeftijd actief: waar hun engagement een decennium of twee geleden eindigde rond 70 jaar, zien we nu dat heel wat 70- en 75-plussers hun hart ophalen in het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Active ageing and solidarity between generations: the contribution of volunteering and civic engagement in Europe

auteur(s):

Naar aanleiding van het Europees jaar voor Actief Ouder Worden wordt in deze brochure uiteengezet hoe belangrijk het vrijwilligerswerk is voor de promotie van actief ouder worden en de solidariteit tussen generaties.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Doe mee!

Over ouderen en maatschappelijke participatie

auteur(s):

Voorliggend onderzoek wil een antwoord bieden op de vraag wat het profiel is van ouderen die participeren, welke ouderen niet participeren en wat de knelpunten zijn.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

60-plusgids

gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft

auteur(s):

Deze 60-plusgids wil ouderen informeren over alle aspecten die verband houden met ouder worden. 

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Zilveren kracht

Mobiliseren van mensen met levenservaring

auteur(s):

Wat kan de overheid doen om burgers tot op hoge leeftijd volwaardig te laten participeren in de samenleving? Hierop wordt in deze uitgave een antwoord gezocht.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Volunteering by older people in the EU

auteur(s):

Op basis van 30 case studies in 11 landen wordt in deze brochure nagegaan welke maatregelen bijdragen tot deelname aan het vrijwilligerswerk door ouderen.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Measures for social inclusion of the elderly: The case of volunteering

Working paper

auteur(s):

De voornaamste doelstelling van dit onderzoek is voor overheden maatregelen uit te werken om sociale inclusie van ouderen te bevorderen met speciale aandacht naar vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Zin in meedoen

Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase

auteur(s):

Het voornaamste doel van dit verkennend onderzoek is om werkzame principes op te sporen en te benoemen die betrokkenen een houvast kunnen bieden bij het ontwerpen van initiatieven en methoden om ouderen te mobiliseren.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Retraite et Bénévolat

auteur(s):

Deze brochure handelt over maatregelen om mensen voor te bereiden op het pensioen en enthousiast te maken voor een engagement.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Met pensioen als vrijwilliger

Onderzoek naar de inzet van oudere vrijwilligers

auteur(s):

In dit onderzoek wordt nagegaan welke oordelen, belemmeringen en kansen zich voordoen rond vrijwilligerswerk door mensen op (heel) oude leeftijd.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Promotion of senior volunteering through international exchanges

Practical and policy recommendations

auteur(s):

In deze brochure worden aanbevelingen geformuleerd voor uitwisseling van oudere vrijwilligers en om vrijwilligerswerk door ouderen te stimuleren.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Tackling the Demographic Challenge

Tackling the Demographic Challenge

The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

auteur(s):

Vrijwilligerswerk is voor vele Europese ouderen een productieve wijze van actief ouder worden. Dit onderwerp is een van de thema’s over ouderen die in dit onderzoek wordt behandeld.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact