Zin in meedoen

Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase

auteur(s):

Het voornaamste doel van dit verkennend onderzoek is om werkzame principes op te sporen en te benoemen die betrokkenen een houvast kunnen bieden bij het ontwerpen van initiatieven en methoden om ouderen te mobiliseren.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Retraite et Bénévolat

auteur(s):

Deze brochure handelt over maatregelen om mensen voor te bereiden op het pensioen en enthousiast te maken voor een engagement.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Met pensioen als vrijwilliger

Onderzoek naar de inzet van oudere vrijwilligers

auteur(s):

In dit onderzoek wordt nagegaan welke oordelen, belemmeringen en kansen zich voordoen rond vrijwilligerswerk door mensen op (heel) oude leeftijd.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Promotion of senior volunteering through international exchanges

Practical and policy recommendations

auteur(s):

In deze brochure worden aanbevelingen geformuleerd voor uitwisseling van oudere vrijwilligers en om vrijwilligerswerk door ouderen te stimuleren.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Tackling the Demographic Challenge

Tackling the Demographic Challenge

The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

auteur(s):

Vrijwilligerswerk is voor vele Europese ouderen een productieve wijze van actief ouder worden. Dit onderwerp is een van de thema’s over ouderen die in dit onderzoek wordt behandeld.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Promoting volunteering for europe’s seniors

auteur(s):

Deze brochure bevat aanbevelingen om vrijwilligerswerk bij ouderen te promoten.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Zilver

auteur(s):
Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Senior en vrijwilliger

auteur(s):

Dit boek bevat een hele reeks tips voor activiteiten die door ouderen voor ouderen kunnen worden georganiseerd.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

De zilveren kracht in cijfers

auteur(s):

Deze brochure biedt feiten en cijfers over de betrokkenheid van ouderen bij vrijwilligerswerk en andere vormen van engagement.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Ongekend talent. Mobiliseren van het human capital van ouderen

auteur(s):

Deze bundel bevat een verslag van een congres van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn over het mobiliseren van menselijk kapitaal van ouderen.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact