Maatschappelijke participatie van ouderen

auteur(s):

Deze brochure over maatschappelijke participatie van ouderen gaat dieper in op belangrijke termen zoals: participatie, ouderen, gender en empowerment.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

De vergrijzing verzilverd?

Een verkennend onderzoek naar ouderen in het Vlaamse vrijwilligerswerk

auteur(s):

In dit onderzoek wordt het profiel geschetst van de oudere vrijwilligers in Vlaanderen, wordt nagegaan wat de kansen en de belemmeringen zijn van vrijwilligerswerk door ouderen en wordt gekeken of de vergrijzing een impact heeft op de organisatiestructuur en het vrijwilligersbeleid van organisaties.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Onbetreden paden

Een verkenning van de toekomstige culturele vrijetijdsbesteding van de 45-plusser

auteur(s):

Het project waarvan hier verslag wordt uitgebracht zocht uit in 10 Vlaamse gemeenten welk cultureel aanbod, met inbegrip van vrijwilligerswerk, ouderen verwachten.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Great Expectations: Boomers and the future of Volunteering

auteur(s):

In dit onderzoek  wordt nagegaan hoe meer ouderen kunnen gemotiveerd worden voor vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vergrijzing in Nederland (bijlagen)

auteur(s):
Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vergrijzing in Nederland

auteur(s):

Dit onderzoek gaat na in hoeverre het thema van de vergrijzing leeft bij de Nederlandse bevolking, hoe het beeld is dat men heeft van ouderen, hoe men denkt over werk en pensioen, op welke manier kan gestimuleerd worden dat mensen langer zelfstandig wonen, of men bereid is mantelzorg te verlenen en hoe men denkt over vrijwilligerswerk?

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Ouderen en maatschappelijke inzet

De betekenis van toenemende arbeidsparticipatie onder ouderen voor de betrokkenheid van ouderen bij politiek activisme, vrijwilligerswerk, informele hulp en zorg voor de kleinkinderen

auteur(s):

De cijfers uit dit onderzoek wijzen erop dat naarmate ouderen meer werken ze slechts in beperkte mate minder tijd besteden aan vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Les enjeux d’une transition réussie entre le travail et la retraite

auteur(s):

In deze brochure formuleert France Bénévolat enkele aanbevelingen voor de verschillende betrokkenen om de overgang van werk naar pensioen positief te laten verlopen mede met het oog op een mogelijk maatschappelijk engagement.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Helemaal vrijwillig

auteur(s):

Deze brochure schetst aan de hand van concrete voorbeelden en methodieken hoe de aandacht kan worden gevestigd op de betekenis van het vrijwilligerswerk van ouderen en op vernieuwde vormen van maatschappelijke betrokkenheid van ouderen.

Uitgavejaar: 1998

Rubriek(en):

Meer informatie

Potential of a lifetime

auteur(s):

Deze studie beoogt een betere kennis over vrijwilligerswerk door ouderen en belicht goede en vernieuwende praktijken.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact