De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk

auteur(s):

In deze brochure zijn die vijf gemeentelijke basisfuncties ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk, uitgewerkt en geconcretiseerd.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Tweede meting monitor Vrijwilligerswerkbeleid.

Eindrapport

auteur(s):

Dit onderzoek werd gevoerd om een zicht te krijgen op het vrijwilligerswerkbeleid van de gemeenten en provincies.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Wist je dat? Vrijwilligerswerk bij de provincie

auteur(s):
Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilliger in de provincie

Draaiboek voor provinciale diensten die met vrijwilligers werken

auteur(s):

Dit draaiboek legt uit welke wettelijke regels in het vrijwilligerswerk gelden en hoe provinciale diensten beter met vrijwilligers kunnen omgaan.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk dicht bij de deur

auteur(s):
Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk DOT be

auteur(s):
Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Typetest vrijwilligersbeleid

Loslaten, stimuleren, faciliteren of dirigeren? Ken uw eigen vrijwilligerswerkbeleid, doe mee aan de typetest

auteur(s):

Aan de hand van 12 vragen kan elke gemeente bekijken welk type vrijwilligersbeleid best bij de gemeente past of welk beleid er momenteel wordt gevoerd.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Volunteering. Compact Code of Good Practice

auteur(s):

In een achttal hoofdstukken schetst deze uitgave hoe vrijwilligersorganisaties en overheid hun relaties kunnen verbeteren.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Lokaal ondersteuningsbeleid voor vrijwillig engagement in Vlaanderen en Brussel

auteur(s):

De Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk, inclusief Het Punt vzw in Brussel, gaan in dit boek na in hoeverre het vrijwilligerswerkbeleid lokaal aanwezig is en hoe er vandaag mee wordt omgegaan door de Vlaamse en Brusselse lokale besturen met name de gemeentebesturen en OCMW’s. Het is een eerste verkennende stap in het antwoord op belangrijke vragen: vinden lokale besturen het vrijwilligerswerk belangrijk, hoe ondersteunen zij het en hoe wordt dit beleidsmatig vertaald? Welke knelpunten ervaren ze en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Recepten voor duurzame, lokale ontwikkeling. Vereniging en gemeentebestuur op de tandem voor een beter leefmilieu

auteur(s):

Bond Beter Leefmilieu brengt met deze uitgave een inspiratiebron uit voor lokale besturen, verenigingen en vrijwilligers om succesvol samen te werken. 

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

De toets doorstaan? Verminder de regeldruk voor vrijwilligers

auteur(s):

In deze uitgave worden vijf knelpunten waarmee het vrijwilligerswerk wordt geconfronteerd, besproken en oplossingen voorgesteld.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

1-meting gemeentelijke vrijwilligersbeleid.

Een herhalingsonderzoek naar de stand van zaken van het actuele vrijwilligerswerkbeleid

auteur(s):

Dit onderzoek schetst de stand van zaken betreffende het gemeentelijk vrijwilligersbeleid in Nederland op 1 januari 2008. 

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Plaatselijke vrijwilligers. Draaiboek voor lokale overheidsdiensten die vrijwilligers inschakelen

auteur(s):

Om overheden te ondersteunen werd dit draaiboek samengesteld waarin concrete tips en spelregels worden behandeld.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Digimon – een introductie

auteur(s):

‘Digimon’ staat voor Digitale Monitor Vrijwilligerswerk. Het is een onderzoeksinstrument dat gemeenten in staat stelt zicht te krijgen op het lokale vrijwilligerswerk. Deze brochure is een introductie op het gebruik van het programma.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact