Inspiratiegids voor een lokaal vrijwilligersbeleid

auteur(s):

In deze pocket geven het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw en de VVSG een overzicht van mogelijkheden die voor lokale besturen openliggen om het vrijwilligerswerk in eigen gemeente of stad (verder) te ondersteunen en te stroomlijnen. Deze Inspiratiegids voor een lokaal vrijwilligersbeleid richt zich op ambtenaren, verantwoordelijken en mandatarissen die het gemeentelijk of stedelijk beleid dagelijks in de praktijk omzetten.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Handreiking Professioneel Ondersteunen

Kwaliteitskenmerken van dienstverlening in de Wmo

auteur(s):
Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

An enabling volunteering infrastructure in Europe: Situation – Trends – Outlook

auteur(s):

In dit verslag van een Algemene Vergadering van het CEV wordt ingegaan op enkele belangrijke vragen in verband met een effectieve een efficiënte omkadering van het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Activerend vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk als activeringsinstrument, een handreiking voor gemeenten

auteur(s):

Deze handleiding is geschreven voor gemeenten die vrijwilligerswerk een plaats willen geven in hun ‘activeringsintrumentarium’.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - -

Meer informatie

Uitwerking Basisfuncties

Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving

auteur(s):

In 2009 publiceerde het ministerie van VWS de basisfuncties lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg.In deze brochure worden deze functies (vertalen maatschappelijke ontwikkelingen, verbinden en makelen, versterken, verbreiden, verankeren) uitgewerkt en geconcretiseerd.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Gemeenten, Mantelzorg en Vrijwilligerszorg

Ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerszorg. Versie 2

auteur(s):

Sinds de invoering van de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ in Nederland hebben de gemeenten de regie gekregen voor de ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg. In deze brochure vinden gemeenten inspiratie om deze taak vorm te geven.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Basisfuncties Lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg

auteur(s):

De ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ heeft in Nederland de gemeentelijke ondersteuning van het vrijwilligerswerk wettelijk vastgelegd. Deze ondersteuning werd vertaald in basisfuncties die in deze uitgave worden toegelicht en telkens voorzien van suggesties voor concrete activiteiten.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Het spel op het maatschappelijk middenveld

auteur(s):

De invoering van de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ heeft de ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg aan de gemeenten toevertrouwd. Dit onderzoek gaat na in hoeverre de betrokkenheid van burgerverbanden hierdoor is veranderd en welke de gevolgen van de wet zijn voor de positionering van professionele instellingen.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Aktie graag gedaan

Dossier vrijwilligerswerk

auteur(s):
Uitgavejaar: 1983
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Samen met vrijwilligers vrijwilligerswerkbeleid opstellen

Interactieve beleidsvorming

auteur(s):

In deze brochure vind je stappenplan met veel tips en handvatten voor het opstellen van een gemeentelijk ondersteuningsbeleid van het vrijwilligerswerk in samenwerking met het vrijwilligersveld.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact