Elementen voor een beleid inzake vrijwilligers en vrijwilligerswerk

auteur(s):

Deze uitgave heeft tot doel om materiaal aan te brengen voor een grondige discussie over wettelijke regelingen om het vrijwilligerswerk te ondersteunen. De resultaten van dit onderzoek hebben mee gediend voor het uitwerken van de vrijwilligerswet.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volunteering and the Role of the State

auteur(s):

Deze uitgave is een verslag van een seminarie, naar aanleiding van het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger, waar werd nagegaan welke maatregelen regeringen kunnen nemen om het vrijwilligerswerk te ondersteunen en te stimuleren.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers, de onzichtbare factor in de sociale infrastructuur

Verslag van een verkennend onderzoek naar de totstandkoming van vrijwilligersbeleid in vijf gemeenten

auteur(s):

Dit onderzoek wil een inzicht verkrijgen in de wijze waarop de vrijwillige inzet van burgers een rol speelt bij de ontwikkeling en de uitvoering van lokaal sociaal beleid en de positie van het lokale vrijwilligerswerk binnen de sociale infrastructuur.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers-engagement in een Gemeenschapscentrum

auteur(s):

Deze brochure is een wegwijs voor vrijwilligers-beheerders van de Brusselse gemeenschapscentra die erin een korte toelichting, oriëntaties en discussiepunten vinden over de belangrijkste thema’s betreffende het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Tandem, samenwerking van vereniging en gemeente

auteur(s):

Centraal in deze brochure staat de verkenning van de vele mogelijkheden om een ondersteuningsbeleid voor het vrijwilligerswerk creatief en doelmatig te organiseren.

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Make a difference: an outline volunteering strategy for the UK

auteur(s):

‘Make a difference’ is een van de eerste initiatieven in het Verenigd Koninkrijk waar vertegenwoordigers uit vrijwilligersorganisaties hebben gewerkt aan het opstellen door de overheid van een kader voor de ontwikkeling en promotie van het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Partners in de gemeente… voor een vrijwilligersvriendelijk gemeentebeleid

auteur(s):

In 1995 besteedde het ‘Platform voor Voluntariaat’ (voorganger van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk) in deze uitgave reeds aandacht aan gemeentelijk vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Maatschappelijke participatie in een middelgrote stad

auteur(s):

Deze empirische studie over maatschappelijke participanten in Zwolle verschaft informatie over de werkzaamheden van bestuurlijke actieve vrijwilligers in maatschappelijke organisaties en over netwerken, loopbanen en achtergronden.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Ondersteuningsbehoefte van vrijwilligerszelforganisaties

Een verkennende studie in Eindhoven

auteur(s):

Op basis van een reeks gesprekken met vrijwilligersorganisaties werd onderzocht welke behoefte aan ondersteuning er bestaat om het vrijwilligerswerk zo adequaat mogelijk te kunnen uitvoeren. 

Uitgavejaar: 1989
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers centraal

Een handleiding voor lokaal vrijwilligerswerkbeleid


In deze publicatie geeft het vrijwilligerswerk zelf handreikingen voor het ontwikkelen van een gemeentelijk vrijwilligersbeleid.

Uitgavejaar: 1989
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Budgetfinanciering en vrijwilligerswerk

auteur(s):

In deze brochure wordt nagegaan wat de gevolgen zijn van budgetfinanciering voor het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1987
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrijwilligersbeleid

Derde deelrapport van de Interdepartementele Commissie Vrijwilligersbeleid

auteur(s):

Een interdepartementale commissie vrijwilligersbeleid formuleert adviezen voor het opstellen van een samenhangend regeringsbeleid met betrekking tot het vrijwilligerswerk. In dit derde rapport wordt speciaal aandacht besteed aan de verhouding vrijwilligerswerk en betaald werk en aan de inhoud van een beleidsnota betreffende het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1982
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwilligersbeleid

Tweede deelrapport van de Interdepartementele Commissie Vrijwilligersbeleid

auteur(s):

Een interdepartementale commissie vrijwilligersbeleid formuleert adviezen voor het opstellen van een samenhangend regeringsbeleid met betrekking tot het vrijwilligerswerk. In dit tweede rapport wordt speciaal aandacht besteed aan de financiële, juridische en arbeidsgerelateerde aspecten van het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1981
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrijwilligersbeleid

Eerste deelrapport van de Interdepartementele Commissie Vrijwilligersbeleid

auteur(s):

Een interdepartementale commissie vrijwilligersbeleid formuleert adviezen voor het opstellen van een samenhangend regeringsbeleid met betrekking tot het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1980
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact