De nabije vreemde. Vrijwilligers in de paliatieve zorg

auteur(s):

In dit boek vertellen vrijwilligers in de palliatieve zorg over hun ervaringen.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerking in de palliatieve hulpverlening

auteur(s):

Dit boek is een praktische gids om een kwaliteitsvolle vrijwilligerswerking uit te bouwen in de sector van de palliatieve hulpverlening.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Opleiding vrijwilligers

auteur(s):

Deze handleiding schetst de plaats van vrijwilligers in de palliatieve hulpverlening en geeft een overzicht van de hulpverlening op gebied van voeding, op medisch, sociaal, en psychologisch gebied. 

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Financiering

auteur(s):

Dit werkboek geeft een overzicht van relevante financieringsbronnen en tips om financiers te benaderen.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

25 vragen over vrijwilligerswerk in de terminale thuiszorg

auteur(s):

Deze uitgave geeft hulpverleners, vrijwilligers en andere betrokkenen (artsen, verzekeraars, …) en geïnteresseerden een antwoord op cruciale vragen over vrijwilligers in de terminale thuiszorg.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Coördinatie

auteur(s):

De coördinator in een vrijwilligersorganisatie, actief in de terminale thuiszorg, heeft een centrale positie. In deze uitgave zijn criteria geformuleerd waaraan een goede coördinatiestructuur moet voldoen.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Een eerder hulpaanbod

auteur(s):

Dit werkboek beschrijft een plan om het hulpaanbod in de terminale thuiszorg uit te breiden naar een vroeger stadium dan de laatste levensdagen of -weken.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Een regionale aanpak

Een uitdaging voor plaatselijke organisaties

auteur(s):

Aan de hand van een stappenplan wordt in deze uitgave aangegeven hoe vrijwilligersorganisaties in de terminale thuiszorg een regionaal hulpaanbod kunnen opzetten.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Aanbod en kwaliteit

auteur(s):

Dit werkboek geeft een beschrijving van goede zorg voor stervenden en hun naasten en de bijdrage daaraan van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Er zijn

Zorgen voor stervenden en hun naasten met hulp van vrijwilligers

auteur(s):

In deze uitgave over de terminale thuiszorg ligt de nadruk op de bijdrage die vrijwilligers kunnen bieden. 

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Thuis sterven, de zorg van vrijwilligers

Landelijke inventarisatie van vrijwilligersorganisaties in de terminale thuiszorg

auteur(s):

Dit boek inventariseert het hulpaanbod van de organisaties in Nederland die actief zijn in de zorg voor thuisstervenden.

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers in de terminale (thuis)zorg

auteur(s):

In deze uitgave voor vrijwilligers in de palliatieve zorg komen zowel verschillende aspecten van de laatste levensfase, de vele elementen van verzorging en hulp als de organisatie van een groep vrijwilligers aan bod.

Uitgavejaar: 1991
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact