De nabije vreemde. Vrijwilligers in de paliatieve zorg

auteur(s):

In dit boek vertellen vrijwilligers in de palliatieve zorg over hun ervaringen.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerking in de palliatieve hulpverlening

auteur(s):

Dit boek is een praktische gids om een kwaliteitsvolle vrijwilligerswerking uit te bouwen in de sector van de palliatieve hulpverlening.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Opleiding vrijwilligers

auteur(s):

Deze handleiding schetst de plaats van vrijwilligers in de palliatieve hulpverlening en geeft een overzicht van de hulpverlening op gebied van voeding, op medisch, sociaal, en psychologisch gebied. 

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Financiering

auteur(s):

Dit werkboek geeft een overzicht van relevante financieringsbronnen en tips om financiers te benaderen.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

25 vragen over vrijwilligerswerk in de terminale thuiszorg

auteur(s):

Deze uitgave geeft hulpverleners, vrijwilligers en andere betrokkenen (artsen, verzekeraars, …) en geïnteresseerden een antwoord op cruciale vragen over vrijwilligers in de terminale thuiszorg.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Coördinatie

auteur(s):

De coördinator in een vrijwilligersorganisatie, actief in de terminale thuiszorg, heeft een centrale positie. In deze uitgave zijn criteria geformuleerd waaraan een goede coördinatiestructuur moet voldoen.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Een eerder hulpaanbod

auteur(s):

Dit werkboek beschrijft een plan om het hulpaanbod in de terminale thuiszorg uit te breiden naar een vroeger stadium dan de laatste levensdagen of -weken.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Een regionale aanpak

Een uitdaging voor plaatselijke organisaties

auteur(s):

Aan de hand van een stappenplan wordt in deze uitgave aangegeven hoe vrijwilligersorganisaties in de terminale thuiszorg een regionaal hulpaanbod kunnen opzetten.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Aanbod en kwaliteit

auteur(s):

Dit werkboek geeft een beschrijving van goede zorg voor stervenden en hun naasten en de bijdrage daaraan van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Er zijn

Zorgen voor stervenden en hun naasten met hulp van vrijwilligers

auteur(s):

In deze uitgave over de terminale thuiszorg ligt de nadruk op de bijdrage die vrijwilligers kunnen bieden. 

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact