Stappenplan om vrijwilligers te werven

Stappenplan om vrijwilligers te werven

auteur(s):

Deze brochure bevat in 10 hoofdstukjes een stappenplan voor het werven van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Drempels naar participatie in Lokale verenigingen

Een onderzoek naar drempels die kansarmen ervaren bij deelname aan het reguliere verenigingsleven

auteur(s):

Deze studie bevat de resultaten van een bevraging over de drempels die kansarmen en verenigingen ondervinden bij de integratie in een vereniging.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Leren van Elkaar in sport, welzijn en zorg

Kennisuitwisseling over werving en behoud van (nieuwe groepen) vrijwilligers

auteur(s):

In het kader van een intersectoraal onderzoek werd nagegaan welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen de sectoren wat betreft werven en behouden van vrijwilligers, welke de sterke en zwakke punten zijn. In een bijlage zijn een hele reeks tips opgenomen.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Kartrekkers

Hoe vind je nieuwe vrijwilligers voor je vereniging

auteur(s):

Het zoeken van vrijwilligers en mensen die mee aan de kar willen trekken, is voor veel organisaties niet evident. Men schrijft boeken, zet lezingen op en organiseert cursussen. Maar het probleem blijft. Vormingplus Kempen en Stichting Lodewijk De Raet sloegen de handen in elkaar en werkten een project uit dat organisaties effectief helpt. Het kreeg de titel ‘Kartrekkers’.
Kartrekkers is uniek omdat er voor het eerst een interactief vormingstraject opgestart werd waarin een groep van verschillende organisaties gedurende een langere periode begeleid werd.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Leren van elkaar : nieuwe en huidige vrijwilligers

Werving en behoud van vrijwilligers in volksgezondheid, welzijn en sport

auteur(s):

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek en een intersectorale kennisuitwisseling uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut over het werven en behouden van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - -

Meer informatie

Laat je strikken

Stappenplan om vrijwilligers te werven

auteur(s):
Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Le ‘recrutement’ et le renouvellement des dirigeants associatifs: une question clé pour l’avenir du mouvement associatif!

auteur(s):

Er is een tekort aan jongere bestuurders. Bovendien maken meer mannen dan vrouwen deel uit van besturen. In deze studie wordt gezocht naar oorzaken, wordt gekeken wat specifiek is voor verenigingen en worden voorstellen uitgewerkt

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Onthalen van nieuwe vrijwilligers

auteur(s):

In deze bundel vinden we een reflectiemethodiek en een stappenplan om een onthaalbeleid uit te stippelen voor lokale verenigingen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Nieuwe vormen van verenigingen: verslag van een zoektocht

Nieuwe vormen van verenigingen: verslag van een zoektocht

auteur(s):

De vereniging ‘Velt’ rapporteert in deze uitgave over haar zoektocht naar eigentijdse oplossingen voor het vinden van nieuwe vrijwilligers. In dit kader werd ook gekeken naar nieuwe vormen van verenigen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werving

Werving

auteur(s):

Deze brochure biedt een aantal handreikingen om de werving van nieuwe vrijwilligers goed aan te pakken.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werving en behoud van vrijwilligers

auteur(s):

Het voorliggend werkboek beschrijft de verschillende aspecten van een wervingsplan.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers aantrekken is een kunst. Een praktische handleiding

auteur(s):

Deze handleiding bevat, in drie delen, de verschillende elementen die ons helpen om een doeltreffende rekruteringsactie op het getouw te zetten.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact