Using volunteering infrastructure to build civil society

Using volunteering infrastructure to build civil society

De infrastructuur van vrijwilligerswerk benutten voor de opbouw van de civil society

auteur(s):

In dit proefschrift wordt nagegaan welke factoren ertoe hebben bijgedragen dat in verschillende landen vrijwilligerscentrales worden(werden) opgericht, welke functie ze hebben en hoe en waarom ze van elkaar verschillen.

Uitgavejaar: 2014
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwiligerswerk

Tien inspirerende voorbeelden

auteur(s):

In deze publicatie worden een aantal voorbeelden gepresenteerd van het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven en actief burgerschap door vrijwilligerssteunpunten.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Functies Steunpunten Mantelzorg en organisaties Intensieve Vrijwilligerszorg

auteur(s):

In deze notitie wordt een beeld geschetst van de omvang en de ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerszorg in Nederland.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Bouwstenen voor profielen van medewerkers steunpunt vrijwilligerswerk

auteur(s):

Vertrekkend van de basisfuncties die het Nederlandse ministerie van VWC heeft vastgelegd voor steunpunten vrijwilligerswerk biedt deze uitgave een handleiding voor het opstellen van profielen voor medewerkers ervan.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

A gateway tot Work

The role of Volunteer Centres in supporting the link between volunteering and employability

auteur(s):

Dit onderzoek verkent de rol van vrijwilligerscentrales in de ondersteuning van de link tussen vrijwilligerswerk en tewerkstelling.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

20/25 years of volunteering

auteur(s):

Deze brochure schetst de geschiedenis van het CEV (European Volunteer Centre)

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Volontariato oggi

Cnv, 25 anni insieme al servizio delle associazioni, dei volontari en delle instituzioni

auteur(s):
Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Actuele ontwikkelingen en trends van invloed op de lokale ondersteuning van het vrijwilligerswerk

auteur(s):

In deze brochure komen kort de meest relevante ontwikkelingen en trends aan de orde waarmee steunpunten vrijwilligerswerk nu en in de toekomst mee te maken zullen krijgen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Jongleren voor gevorderden.

Onderzoek naar de ondersteuningsstructuur van landelijke vrijwilligersorganisaties

auteur(s):

De voorliggende publicatie is het resultaat van een kwalitatief onderzoek naar de ondersteuningsstructuur in landelijke vrijwilligersorganisaties.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Naar een vraaggestuurde dienstverlening door Het Punt vzw, steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Een behoefteonderzoek naar de ondersteuningsnoden in de Brusselse vrijwilligerssector

Naar een vraaggestuurde dienstverlening door Het Punt vzw, steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Een behoefteonderzoek naar de ondersteuningsnoden in de Brusselse vrijwilligerssector

auteur(s):

In deze brochure zijn de vragenlijsten opgenomen die werden gebruikt voor een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften in de Brusselse vrijwilligerssector aangevuld met de cijfermatige resultaten. 

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Freiwilligenagenturen in Deutschland

auteur(s):

Deze uitgave geeft een omstandige geschiedenis en situatieschets van de vrijwilligerscentrales in Duitsland.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Een eigen-zinnige ondersteuning voor het vrijwilligerswerk.

Explorerend onderzoek naar wenselijkheid, opdracht en draagvlak van een Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

auteur(s):

Dit onderzoeksrapport is het resultaat van een bevraging van bevoorrechte getuigen uit het vrijwilligerswerk in Vlaanderen naar de behoefte aan ondersteuning.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact