Using volunteering infrastructure to build civil society

Using volunteering infrastructure to build civil society

De infrastructuur van vrijwilligerswerk benutten voor de opbouw van de civil society

auteur(s):

In dit proefschrift wordt nagegaan welke factoren ertoe hebben bijgedragen dat in verschillende landen vrijwilligerscentrales worden(werden) opgericht, welke functie ze hebben en hoe en waarom ze van elkaar verschillen.

Uitgavejaar: 2014
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwiligerswerk

Tien inspirerende voorbeelden

auteur(s):

In deze publicatie worden een aantal voorbeelden gepresenteerd van het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven en actief burgerschap door vrijwilligerssteunpunten.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Functies Steunpunten Mantelzorg en organisaties Intensieve Vrijwilligerszorg

auteur(s):

In deze notitie wordt een beeld geschetst van de omvang en de ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerszorg in Nederland.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Bouwstenen voor profielen van medewerkers steunpunt vrijwilligerswerk

auteur(s):

Vertrekkend van de basisfuncties die het Nederlandse ministerie van VWC heeft vastgelegd voor steunpunten vrijwilligerswerk biedt deze uitgave een handleiding voor het opstellen van profielen voor medewerkers ervan.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

A gateway tot Work

The role of Volunteer Centres in supporting the link between volunteering and employability

auteur(s):

Dit onderzoek verkent de rol van vrijwilligerscentrales in de ondersteuning van de link tussen vrijwilligerswerk en tewerkstelling.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

20/25 years of volunteering

auteur(s):

Deze brochure schetst de geschiedenis van het CEV (European Volunteer Centre)

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Volontariato oggi

Cnv, 25 anni insieme al servizio delle associazioni, dei volontari en delle instituzioni

auteur(s):
Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Actuele ontwikkelingen en trends van invloed op de lokale ondersteuning van het vrijwilligerswerk

auteur(s):

In deze brochure komen kort de meest relevante ontwikkelingen en trends aan de orde waarmee steunpunten vrijwilligerswerk nu en in de toekomst mee te maken zullen krijgen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Jongleren voor gevorderden.

Onderzoek naar de ondersteuningsstructuur van landelijke vrijwilligersorganisaties

auteur(s):

De voorliggende publicatie is het resultaat van een kwalitatief onderzoek naar de ondersteuningsstructuur in landelijke vrijwilligersorganisaties.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact