Naar een vraaggestuurde dienstverlening door Het Punt vzw, steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Een behoefteonderzoek naar de ondersteuningsnoden in de Brusselse vrijwilligerssector

Naar een vraaggestuurde dienstverlening door Het Punt vzw, steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Een behoefteonderzoek naar de ondersteuningsnoden in de Brusselse vrijwilligerssector

auteur(s):

In deze brochure zijn de vragenlijsten opgenomen die werden gebruikt voor een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften in de Brusselse vrijwilligerssector aangevuld met de cijfermatige resultaten. 

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Freiwilligenagenturen in Deutschland

auteur(s):

Deze uitgave geeft een omstandige geschiedenis en situatieschets van de vrijwilligerscentrales in Duitsland.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Een eigen-zinnige ondersteuning voor het vrijwilligerswerk.

Explorerend onderzoek naar wenselijkheid, opdracht en draagvlak van een Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

auteur(s):

Dit onderzoeksrapport is het resultaat van een bevraging van bevoorrechte getuigen uit het vrijwilligerswerk in Vlaanderen naar de behoefte aan ondersteuning.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

VBM training Programme

auteur(s):

Deze uitgave help steunpunten vrijwilligerswerk nadenken over hun taak en die van hun medewerkers.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Handboek Kwaliteitszorg voor lokale steunpunten vrijwilligerswerk

auteur(s):

Vrijwilligers ambiëren kwaliteit.  Om die te bereiken is er nood aan adequate ondersteuning door vrijwilligerscentrales. Dit handboek wil vrijwilligerscentrales helpen om een adequate, kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilliger worden via een centrale

auteur(s):

Via deze enquête onder mensen die trachten vrijwilligerswerk te vinden met behulp van een vrijwilligerscentrale wordt nagegaan welke hun sociale kenmerken zijn, wat hun wensen en verwachtingen zijn en wat hun motivatie is om vrijwilligerswerk te doen.

Uitgavejaar: 1975
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact