Vraag en vrijwilliger

Creëren, Accepterten en Organiseren van vrijwilligerswerk in de zorg

auteur(s):

Hoe kan de CAO-methodiek (Creëren, Accepteren, Organiseren) vrijwilligerscoördinatoren helpen het hoofd te bieden aan de veranderde eisen in de zorgsector?

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Zelfhulpgroepen in Vlaanderen

Morfologie 2009

auteur(s):

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek dat in 2010 werd uitgevoerd naar Vlaamse zelfhulpgroepen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Informele zorg in Vlaanderen

auteur(s):

Dit rapport schetst de situatie van de informele zorg (zorg voor een ziek, gehandicapt of bejaard persoon of een persoon die niet in staat is de gewone dagelijkse activiteiten uit te voeren) in Vlaanderen.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Verkenning Diversificatie vrijwilligers-organisaties

Effectieve interventies in de sociale sector

auteur(s):

Deze ‘verkenning’ is het resultaat van een zoektocht naar effectieve interventies die gebruikt worden om de diversiteit binnen vrijwilligersorganisaties te vergroten.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Verkenning Ondersteuning vrijwilligerswerk op lokaal niveau

Effectieve interventies in de sociale sector

auteur(s):

Deze ‘Verkenning’ geeft een overzicht van effectieve interventies die gebruikt worden om de ondersteuning van vrijwilligerswerk op lokaal niveau te organiseren.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Een solide basis. Onderzoek naar vrijwilligerswerk en verantwoorde zorg

auteur(s):

De zorgsector is voortdurend in beweging. Zo wordt thans een belangrijk accent gelegd op de kwaliteit van het leven. Wat zijn de gevolgen hiervan voor beleid, zorgorganisaties en vrijwilligers?

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk als weg naar integratie

auteur(s):

Dit verslag van een studiedag over dit thema handelt over de mogelijkheden, de knelpunten maar ook over de belangrijke randvoorwaarden als kader waarin het vrijwilligerswerk als weg naar integratie tot zijn recht kan komen.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Vrijwilligers in de armoedebestrijding. Praktische gids voor het uitbouwen van een vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers in de armoedebestrijding. Praktische gids voor het uitbouwen van een vrijwilligersbeleid

auteur(s):

Deze brochure behandelt in een eerste hoofdstuk wat vrijwilligerswerk is. Een tweede hoofdstuk bevat praktische tips voor het uitbouwen van een vrijwilligersbeleid.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwillig verzorgd

auteur(s):

Dit onderzoek gaat over vrijwillige extramurale zorg. De twee centrale vragen van het onderzoek zijn: hoe kan vrijwillige extramurale zorg ondersteuning bieden aan burgers met een beperking en aan mantelzorgers en, wat zijn de verwachtingen en wensen voor de toekomstige ontwikkeling van de vrijwillige extramurale zorg?

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact