Fase 4-klanten: nieuwe vrijwilligers in uw organisatie?

Veelgestelde vragen van vrijwilligersorganisaties over sociale activering

auteur(s):

Deze brochure wil medewerkers van vrijwilligersorganisaties voorbereiden op de vragen die op hen afkomen wanneer ze zich begeven op het gebied van sociale activering.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Le bénévolat des demandeurs d’ emploi

Observations en propositions

auteur(s):

Werkzoekenden en vrijwilligerswerk is het onderwerp van deze studie.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Volunteering for Employment

A review of the literature

auteur(s):

Hoe kan vrijwilligerswerk bijdragen tot het vinden van betaald werk? Dit is de centrale vraag in deze studie.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Les ressources du bénévolat. Action contre le chomage

auteur(s):

Hoe kan vrijwilligerswerk langdurig werklozen helpen? Dit is de centrale vraag in deze brochure.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Voluntary Work and Unemployment in the Netherlands


Deze studie bekijkt hoe vrijwilligerswerk werklozen kan helpen.

Uitgavejaar: 1984
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk en werkloosheid in Vlaanderen

auteur(s):

Deze studie beoogt een overzicht te geven voor Vlaanderen van de aard en de omvang van het vrijwilligerswerk en van de relatie vrijwilligerswerk – professionele arbeid.

Uitgavejaar: 1984
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Voluntary Work and Unemployment

auteur(s):

Werklozen en vrijwilligerswerk is het onderwerp dat aan bod komt in deze studie, die werd uitgevoerd in 5 Engelse steden.

Uitgavejaar: 1983
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact