Het Belgisch vrijwilligerswerk in cijfers

Hoeveel mensen vrijwilligen er in ons land? Het is al langer dan vandaag een vraagstuk dat we graag beantwoord zien. Omdat we zo de impact en het belang van vrijwilligerswerk beter kunnen inschatten. Omdat het waardering voor al de vrijwilligers uitdrukt. De Koning Boudewijnstichting vroeg zich hetzelfde af, en startte met een meting van het […]

Gemeenschapsdienst is geen vrijwilligerswerk

Mensen dwingen te vrijwilligen is een contradictio in terminis. Het tast niet enkel het fundament van vrijwilligerswerk aan, het voedt eveneens de aversie tegenover vrijwilligen op zich. Op Europese vergaderingen word ik meer dan eens geconfronteerd met de thematiek vermits onze partners uit de voormalige Oostbloklanden de intrinsieke meerwaarde van het vrijwilligerswerk wel aan de […]

Wie verplicht wordt, is geen vrijwilliger meer

Een werkloze die verplicht vrijwilligerswerk moet doen, in het raam van zijn activering, is geen vrijwilliger, zegt Eva Hambach van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. ‘Het is niet omdat het gratis gebeurt, of tegen een kostenvergoeding, dat het vrijwilligerswerk is.’

Samenlevingsdienst is geen vrijwilligerswerk

Het Platform Jongeren voor de Samenleving lanceerde op de vooravond van de Week van de Vrijwilliger 2015 het idee om een Samenlevingsdienst wettelijk te verankeren. In de pers werd en wordt dit nog te vaak vertaald als ‘vrijwilligersdienst’ of ‘vrijwilligersjaar’. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw wenst dat het concept van de Samenlevingsdienst niet onder de […]

Zijn vrijwilligers bijklussers? Ik dacht het niet. – Eva Hambach

Honderdduizenden vrijwilligers moeten zich in hun koffie verslikt hebben… … bij het bericht van de staatssecretaris van Fraudebestrijding dat vrijwilligerswerk een vorm van bijklussen is. Puur taaltechnisch kan je de man geen ongelijk geven, vermits Van Dale Online stelt dat bijklussen betekent: ‘extra werken naast de eigenlijke baan, al dan niet zwart‘. In het woord ‘vrijwilligerswerk’ […]

Werknemers

  Werknemersvrijwilligerswerk? De laatste jaren zien we een trend: werkgevers geven tijd van hun werknemers aan organisaties om te vrijwilligen. Als organisatie kan je daar handig op inspelen. CEV, het European Volunteer Centre, brengt nu een digitaal werkboek  voor non-profit organisaties aan die hiermee aan de slag willen gaan. Wij zorgden voor de vertaling naar […]

Tips voor een goede klachtenprocedure

1. Welke contacten en relaties leven er in de organisatie? Als organisaties met cliënten en beroepskrachten werken, ontstaan er verschillende soorten contacten die tot klachten kunnen leiden, zoals: Een klacht van vrijwilliger naar cliënt Een klacht van vrijwilliger naar organisatie Een klacht van vrijwilliger naar vrijwilliger Sommige organisaties hanteren een klachtenprocedure in twee richtingen waardoor […]

Europees jaar van het Vrijwilligerswerk 2011

Vrijwilligers maken het verschil! Ongeveer 100 miljoen Europeanen zetten zich in als vrijwilliger en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Om dit sociaal engagement in de kijker te plaatsen en om alle vrijwilligers een hart onder de riem te steken, riep de Europese Commissie 2011 uit tot ‘Europees jaar van het vrijwilligerswerk’ of […]

Vrijwilligerswerk en activering. Even het juiste puntje op de ‚i’ zetten

Werklozen stimuleren om onkruid te wieden of de stoep ijsvrij te maken. Leefloontrekkers enigszins dwingend verleiden tot een gemeenschapsdienst… Het is helemaal verantwoord dat overheden zoeken naar mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden allerlei te begeleiden bij het zoeken en vinden van werk. Uiteraard indien aangepast aan hun mogelijkheden en talenten. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligers stelt dit principe niet in vraag… […]

Dit was de ledendag 2016

16 september 2016 organiseerde het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk haar eerste ledendag. Een 40-tal mensen van onze lidorganisaties was erbij, en we kregen alvast fijne feedback. Hier kan je alle presentaties nog ‘ns nalezen: 

United Nations Volunteers

United Nations Volunteers (UNV) is de organisatie binnen de Verenigde Naties die bijdraagt aan ontwikkeling en vrede door de inzet van vrijwilligers over de hele wereld. UNV houdt kantoor in Bonn, heeft wereldwijd 86 afdelingen en is actief in 130 landen. Zij zijn tevens organisator van de Internationale Dag voor het Vrijwilligerswerk. Daarnaast telt UNV letterlijk alle […]

Bestuursorgaan en Algemene Vergadering

Ons Bestuursorgaan is samengesteld uit verschillende vertegenwoordigers van lidorganisaties van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Allemaal werken ze met vrijwilligers en hebben ze een sterke visie op vrijwilligerwerk. Zij stippelen de strategische koers voor het steunpunt uit.