Ontwerp besluit: maximum kostenvergoeding voor vrijwilligers nogmaals verhoogd

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed om de maximum forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de coronacrisis nogmaals op te trekken. Het gaat om zowel vaccinatievrijwilligers als zogenaamde crisisvrijwilligers in de zorg. Opgelet, het ontwerp wordt eerst nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Vaccinatievrijwilligers Vaccinatiecampagne: boosterprik  Nu de vaccinatiecampagne een […]

Kostenvergoeding 2020

De forfaitaire kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk blijft in 2020 dezelfde als in 2019. Dus maximum 34,71 euro/dag en een maximum van 1388,40 euro per jaar. Toch nog even dit: het gaat om een kostenvergoeding! Volg de spelregels, je doet je vrijwilligers en je organisatie daarmee een plezier.