Grensoverschrijdend gedrag: meldingsplicht

Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin legt een meldingsplicht op, opdat alle meldingen over grensoverschrijdend gedrag ook bij de overheid gemeld worden. Met grensoverschrijdend gedrag wordt elk gedrag of interactie bedoeld dat de fysieke, psychische, seksuele of economische integriteit van één van de gebruikers of personen die een beroep doen op de organisatie, ernstig in het […]