Steek vrijwilligers niet in een verkeerd keurslijf met een overeenkomst!

Hoe zou jij zelf het liefst willen vrijwilligen? Met allerhande regels en clausules die je aan handen en voeten vastbinden? Of in een geest van samenwerking en vertrouwen? Leg dus geen voorwaarden aan je vrijwilligers op, op die je zelf niet zou aanvaarden. Bijvoorbeeld: Een vrijwilliger vrijwilligt al maanden voor een bepaalde organisatie en wil […]

Verstandige vrijwilligersovereenkomsten

Zet jij een einddatum in de vrijwilligersovereenkomst? Som je alle dagen van activiteit op? Je kan een overeenkomst voor een bepaalde duur opstellen met vrijwilligers, natuurlijk. Dan is het verstandig om er toch ook een bepaling in te zetten dat de samenwerking mogelijk eerder stopgezet kan worden, zowel door de vrijwilliger als door de organisatie. […]