De zilveren kracht in cijfers

auteur(s):

Deze brochure biedt feiten en cijfers over de betrokkenheid van ouderen bij vrijwilligerswerk en andere vormen van engagement.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Allochtonen en vrijwilligerswerk

auteur(s):

Dit onderzoek beschrijft de deelname van allochtonen aan het vrijwilligerswerk en de ondersteuningsbehoeften.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Motiverend vrijwilligerswerk

Motiverend vrijwilligerswerk

auteur(s):
Uitgavejaar: 1990
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Landelijk verenigd. Grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld. Civil society en vrijwilligerswerk IV

Landelijk verenigd. Grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld. Civil society en vrijwilligerswerk IV

auteur(s):

In dit rapport zijn gegevens samengebracht over het Nederlands maatschappelijk middenveld en wordt een analyse ervan geschetst.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Tussen eigenbelang en altruïsme. Over solidariteit en vrijwilligers

Tussen eigenbelang en altruïsme. Over solidariteit en vrijwilligers

auteur(s):

In dit boek wordt op een vijftal gebieden (ouderen, allochtonen, vluchtelingen, milieus hulpverlening) de relatie tussen vrijwilligerswerk en solidariteit beschreven.

Uitgavejaar: 1993
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact