Contribution of volunteerism to natural resource management and community-based approaches to climate change

auteur(s):

Aan de hand van vijf case studies wordt aangetoond dat vrijwilligers een enorm potentieel vormen om de klimaatdoelstellingen te helpen bereiken en effectief voor verandering kunnen zorgen.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Een draaiboek zorgnetwerken

Theorie en try-outs om je draai te vinden

auteur(s):

In het kader van een handleiding voor het opzetten van zorgnetwerken behandelt een heel hoofdstuk enkele belangrijke aspecten van een vrijwilligersbeleid.

Uitgavejaar: 2015
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - - - - - -

Meer informatie

Respectvol Vrijwilligen

Positief omgaan met kwetsbare mensen

auteur(s):

We laten de lezer kennis maken met een aantal kloven tussen de wereld van de armen en de niet-armen en hoe vrijwilligers kunnen helpen om die te overbruggen.

Uitgavejaar: 2013
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers

auteur(s):

Het principe om vrijwilligerswerk voor iedereen toegankelijk te maken, is essentieel. Voor het vrijwilligerswerk, voor de samenleving, voor het democratisch functioneren ervan. Vanuit die overtuiging ontstond het project ‘Vrijwilligerswerk Versterkt’, dat zich richt op een brede toegankelijkheid van kwetsbare groepen tot vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Vrijwillig, effectief en efficiënt

Handreiking voor de inzet van vrijwilligers bij de schuldhulpverlening

auteur(s):

Deze handleiding beschrijft een concreet stappenplan voor het opstellen van een beleid van gemeenten voor een effectieve inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

60-plusgids

gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft

auteur(s):

Deze 60-plusgids wil ouderen informeren over alle aspecten die verband houden met ouder worden. 

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Pak een stoel en zet u erbij!

Drempels in het verenigingsleven wegwerken

auteur(s):

Het doel van dit boekje is om mensen concreet te helpen die een brug willen slaan tussen sociaal culturele verenigingen en kwetsbare mensen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

In goed gezelschap

Gearrangeerde ontmoetingen tussen mensen die in armoede leven en mensen die niet in armoede leven

auteur(s):

Dit boekje is de neerslag van elf jaar ervaring met initiatieven die in het kader van het project ‘Een paar appart’ werden opgezet om het netwerk te verruimen van mensen in armoede.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact