De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk

auteur(s):

In deze brochure zijn die vijf gemeentelijke basisfuncties ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk, uitgewerkt en geconcretiseerd.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Basisboek vrijwilligersmanagement. Werven, sturen en motiveren

auteur(s):

‘Basisboek vrijwilligersmanagement’ is een praktijkgerichte handleiding zijn voor het managen van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - - - - -

Meer informatie

Veranderende vrijwillige inzet en hoe sociale bewegingen hiermee omgaan

auteur(s):

Verenigingen spelen op uiteenlopende wijzen in op evoluties en veranderingen in de vrijwillige inzet.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Een solide basis. Onderzoek naar vrijwilligerswerk en verantwoorde zorg

auteur(s):

De zorgsector is voortdurend in beweging. Zo wordt thans een belangrijk accent gelegd op de kwaliteit van het leven. Wat zijn de gevolgen hiervan voor beleid, zorgorganisaties en vrijwilligers?

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Helping Out. A national survey of volunteering and charitable giving

Helping Out. A national survey of volunteering and charitable giving

auteur(s):

In 14 hoofdstukken schetst deze studie een omstandig overzicht van het vrijwilligerswerk en het geefgedrag in het Verenigd Koninkrijk in 2006-2007.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Typetest vrijwilligersbeleid

Loslaten, stimuleren, faciliteren of dirigeren? Ken uw eigen vrijwilligerswerkbeleid, doe mee aan de typetest

auteur(s):

Aan de hand van 12 vragen kan elke gemeente bekijken welk type vrijwilligersbeleid best bij de gemeente past of welk beleid er momenteel wordt gevoerd.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Zorgzaam met vrijwilligers. Toekomst geven aan je groep

auteur(s):

Aan de hand van concrete voorbeelden, leidraden, tips en schema’s behandelt deze brochure de onderscheiden aspecten van een vrijwilligersbeleid.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Inzet van menselijk kapitaal

Vrijwilligers en hun werk bij patiënten- en gehandicaptenorganisaties

auteur(s):

Deze brochure bevat een samenvatting van het onderzoek “Op zoek naar menselijk kapitaal” en concrete handvatten om het vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid binnen patiënten- en gehandicaptenorganisaties op een hoger plan te tillen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Rapport Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers in de toeristische sector

auteur(s):

Voorliggend onderzoek schetst een overzichtelijk beeld het vrijwilligerswerk in de toeristische sector.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Young Volunteers: making a difference tot sport in England

auteur(s):

Deze uitgave schetst de situatie van het vrijwilligerswerk door jongeren in de sport in Engeland.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact