Zelfhulpgroepen in Vlaanderen

Morfologie 2009

auteur(s):

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek dat in 2010 werd uitgevoerd naar Vlaamse zelfhulpgroepen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Werken voor niets. Vrijwilligers in de volwasseneneducatie

auteur(s):

Educatief werk met volwassenen doet meer en meer een beroep op vrijwilligers. Dit stelt eisen aan de organisatie van de inschakeling  van vrijwilligers. Dit boek gaat dieper in op enkele aspecten ervan.

Uitgavejaar: 1986

Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten

auteur(s):

Dit werkboek beschrijft aan de hand van een concreet voorbeeld hoe vrijwilligersorganisaties en professionele thuiszorginstellingen kunnen samenwerken

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk in de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

auteur(s):

Vrijwilligerswerk in de geestelijke gezondheidszorg wordt in deze uitgave belicht aan de hand van een reeks concrete voorbeelden van de inzet van vrijwilligers in enkele diensten en instellingen.

Uitgavejaar: 1979
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk, de kracht van een hechte samenleving

auteur(s):

Welke bijdrage leveren ouderen via vrijwilligerswerk aan de samenleving, wat motiveert hen, wat zijn knelpunten en problemen? Dit zijn de thema’s die in deze brochure aan bod komen.

Uitgavejaar: 1991
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Ouderen en vrijwilligerswerk 1983

auteur(s):

Het resultaat van een onderzoek over ‘vrijwilligerswerk voor en door ouderen’ wordt gevolgd door een uitvoerige reeks aanbevelingen.

Uitgavejaar: 1983
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Gezocht: vrijwilligers (V/M) voor de toekomst

auteur(s):
Uitgavejaar: 1988
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact