Vrijwillig geëngageerd

Vrijwillig geëngageerd

Een sociologische studie over vrijwilligerswerk bij jongeren

auteur(s):

Een zeer degelijke theoretische en empirische studie over vrijwilligerswerk bij jongeren.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Gewone helden

Een kleine ethiek van het vrijwilligerswerk

auteur(s):

Vrijwilligerswerk is goed voor de medemens, het is goed voor de samenleving en het is goed voor jezelf. In dit boek worden filosofische theorieën gezocht die kunnen uitleggen waarom deze uitspraken steek houden.

Uitgavejaar: 2016
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Freiwillig. Etwas bewegen! Volunteer! Make a difference!

Impulse aus 2001+10 Momentum from 2001+10

auteur(s):
Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Chinese vrijwilligers?

Over de driekoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarkt

auteur(s):

Creëert de driehoeksverhouding [ vrijwilligerswerk | activering | arbeidsmarkt ] vrijwilligers tegen wil en dank? Of hebben Chinese vrijwilligers alleen maar te winnen bij het activeringsdiscours? In deze publicatie worden de ontwikkelingen van ‘geleid’ vrijwilligerswerk bekeken vanuit verschillende invalshoeken: maatschappelijk, historisch, wetenschappelijk. Het resultaat is een uniek boek dat focust op het vrijwilligerswerk in volle ontwikkeling.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - - - -

Meer informatie

Civil Society

Tussen oud en nieuw

auteur(s):

In dit boek wordt, door een reeks sociale wetenschappers, het debat over de maatschappelijke rol van de Civil Society in kaart gebracht.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - -

Meer informatie

Het spel op het maatschappelijk middenveld

auteur(s):

De invoering van de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ heeft de ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg aan de gemeenten toevertrouwd. Dit onderzoek gaat na in hoeverre de betrokkenheid van burgerverbanden hierdoor is veranderd en welke de gevolgen van de wet zijn voor de positionering van professionele instellingen.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk in meervoud

auteur(s):

Dit rapport van het Nederlands Sociaal en Cultureel Planbureau behandelt het vrijwilligerswerk in Nederland in al zijn hedendaagse aspecten.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Verkenning Civil Society

Verkenning Civil Society

auteur(s):

Regioplan voerde een verkenning uit naar de ontwikkelingen in de civil society in de komende tien jaar en formuleerd een reeks adviezen voor het beleid van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM) .

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Landelijk verenigd. Grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld. Civil society en vrijwilligerswerk IV

Landelijk verenigd. Grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld. Civil society en vrijwilligerswerk IV

auteur(s):

In dit rapport zijn gegevens samengebracht over het Nederlands maatschappelijk middenveld en wordt een analyse ervan geschetst.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Voluntary Service forms Europe: Cooperation in Theory en Practice

Vrijwilligerswerk vergeleken: Nederland in internationaal en historisch perspectief

auteur(s):

Vanuit uiteenlopende invalshoeken wordt in dit boek de balans opgemaakt van het vrijwilligerswerk in de Nederlandse civil society van de jaren negentig.

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Vrijwillige inzet in Vlaanderen

auteur(s):

Dit interuniversitair onderzoek exploreert de functies en de betekenissen van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen en de knelpunten waarmee het vrijwilligerswerk te kampen heeft.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

State and civil society: voluntary work in eastern and western europe

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact