De zilveren kracht in cijfers

auteur(s):

Deze brochure biedt feiten en cijfers over de betrokkenheid van ouderen bij vrijwilligerswerk en andere vormen van engagement.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Maatschappelijke organisaties in beeld. Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld

Maatschappelijke organisaties in beeld. Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld

auteur(s):

In een lijvig rapport schetst Het Nederlandse SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) de resultaten van een onderzoek in 2007 bij een negentigtal grote organisaties over de omvang van hun achterban, hun doelstellingen, de interne structuur en andere belangrijke ontwikkelingen en trends.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Volunteering Across Europe (Belgium, Lithunia, Slovakia)

auteur(s):

In het kader van een reeks publicaties over het vrijwilligerswerk in Europa schetst deze uitgave het vrijwilligerswerk in België, Litouwen en Slavakije.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Plausibiliteit POLS-module Vrijwillige Inzet 2007

Plausibiliteit POLS-module Vrijwillige Inzet 2007

auteur(s):

Het rapport beschrijft de vrijwillige inzet in Nederland in 2007 en de belangrijkste trends in de laatste tien jaar.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Het vrijwilligerswerk in een veranderende sportwereld. Een empirische studie inzake de ontwikkeling van professionele deskundigheid

auteur(s):

Met dit onderzoek beogen de auteurs een licht te werpen op de plaats van de vrijwilliger in het Vlaamse sportlandschap

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

De nieuwe vrijwilligers

Een onderzoek naar vrijwilligerswerk door allochtonen

auteur(s):

In het eerste deel van voorliggend onderzoek wordt onderzocht in hoeverre allochtonen en autochtonen in Rotterdam deelnemen aan het verenigingsleven. De analyse van het tweede deel bracht enkele principes aan het licht die als richtsnoer kunnen dienen bij het betrekken van allochtonen bij het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

De vergrijzing verzilverd?

Een verkennend onderzoek naar ouderen in het Vlaamse vrijwilligerswerk

auteur(s):

In dit onderzoek wordt het profiel geschetst van de oudere vrijwilligers in Vlaanderen, wordt nagegaan wat de kansen en de belemmeringen zijn van vrijwilligerswerk door ouderen en wordt gekeken of de vergrijzing een impact heeft op de organisatiestructuur en het vrijwilligersbeleid van organisaties.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Maatschappelijke participatie van jongeren. Bewegen in de sociale, vrijetijds- en culturele ruimte

auteur(s):

Dit onderzoek peilt de maatschappelijke participatie van jongeren en de gevolgen ervan voor hun welbevinden en hun maatschappijgebonden houdingen.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Verenigingen in België

auteur(s):

Dit rapport geeft informatie over het economisch gewicht van verenigingen, evoluties in de tewerkstelling in vzw’s en stichtingen van openbaar nut en de resultaten van een kwalitatieve bevraging bij 500 verenigingen in België in 2007.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact