Developing a Volunteer Infrastructure

Developing a Volunteer Infrastructure

A guidance note

auteur(s):

Deze handleiding beschrijft vier sleutelfactoren voor de ontwikkeling van een goede infrastructuur voor vrijwilligerswerk.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Basisvorming Fondsenwerving

auteur(s):

In deze handzame brochure worden de belangrijkste aspecten van fondsenwerving (fondsenwervingscyclus, donoren vinden en binden, …) uit de doeken gedaan.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Een duurzame toekomst van verenigingen

Een duurzame toekomst van verenigingen

auteur(s):

Verenigingen moeten veranderen willen ze hun ledenbestand consolideren of uitbreiden. Verenigingen moeten daarvoor hun strategie aanpassen aan de veranderingen in de samenleving. Het onderzoek beschrijft de belangrijkste veranderingen. Velen zien dit in maar weinigen gaan tot actie over.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

De impact van de financiële crisis op verenigingen

De impact van de financiële crisis op verenigingen

Enquète bij Belgische verenigingen

auteur(s):
Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Volunteering in the European Union

auteur(s):

In opdracht van de EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) van de Europse Commissie werd een uitgebreide studie uitgevoerd over het vrijwilligerswerk in Europa. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan vrijwilligerswerk in de sport.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - - - - -

Meer informatie

Van dromen naar scoren

Fondsenwerving door vrijwilligersorganisaties

auteur(s):

Het doel van dit boek is om vrijwilligersorganisaties optimaal te leren omgaan met fondsenwerving.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

The future of voluntary organisations

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact