Vrijwillig werk Werkt!

Werken met bijzondere groepen

auteur(s):

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt in deze brochure uiteengezet hoe personen met een bijzondere achtergrond verantwoord kunnen worden ingeschakeld in het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk door migranten als middel tot betere integratie

auteur(s):

Dit rapport is het resultaat van een INVOLVE-project dat achttien maanden de integratie door middel van vrijwilligerswerk van migranten heeft bestudeerd.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Inburgering met een meerwaarde

De plaats van vrijwilligerswerk in inburgeringsprogramma's

auteur(s):

Via dit onderzoek wordt nagegaan welke de belangrijkste slaag- en faalfactoren zijn van integratie van nieuwkomers via vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk en sociale integratie. Een sociologische duiding

Vrijwilligerswerk en sociale integratie. Een sociologische duiding

auteur(s):

Deze paper bevat een aantal sociologische reflecties over vrijwilligerswerk in het algemeen en over de betekenis ervan voor de sociale integratie van mensen.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact