Leren van elkaar : nieuwe en huidige vrijwilligers

Werving en behoud van vrijwilligers in volksgezondheid, welzijn en sport

auteur(s):

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek en een intersectorale kennisuitwisseling uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut over het werven en behouden van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - -

Meer informatie

L’engagement bénévole des jeunes

analyses et recommandations

auteur(s):

De koepel ‘France Bénévolat’ stelt in deze uitgave de resultaten voor van een onderzoek verricht bij ongeveer 7000 vrijwilligers over vrijwilligerswerk door de jongeren.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Graag gedaan

Een spel over en voor vrijwilligers

auteur(s):

‘Graag gedaan’ is een spel om vrijwilligers te laten kennis maken met de wet over het statuut van de vrijwilliger.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Wie zijn de leden van Scouts en Gidsen en Chiro?

Een profielonderzoek bij leden en hun ouders

auteur(s):

Op basis van een bevraging bij meer dan 1100 leden van Scouts en Gidsen en leden van Chiro schetst dit onderzoek een profiel van de leden en hun ouders, de redenen om lid te zijn en de mate van tevredenheid.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Een ervaring rijker

Over het (h)erkennen van vaardigheden opgedaan in vrijwilligerswerk

auteur(s):

De centrale vraag in deze brochure is hoe competenties, opgedaan in het vrijwilligerswerk, kunnen worden benoemd, (h)erkend en van een officieel certificaat voorzien?

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

In veilige handen

Hoe voorkomen we seksueel misbruik van minderjarigen in het vrijwilligerswerk?

auteur(s):

Het werkboek ‘In veilige handen’ ondersteunt verenigingen en vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van en omgaan met seksueel misbruik.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Boite à Outils du Cadre pour Soutenir et valoriser les volontaires

auteur(s):

Deze box is samengesteld voor verantwoordelijken van jongerenorganisaties om hen inspiratie te bieden voor het motiveren en aanmoedigen van hun vrijwilligers. De box bevat een reeks werkfiches en twee DVD’s

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Gouden maatschappelijke stage

Tips

auteur(s):

Aan de hand van een reeks vragen biedt deze brochure voor middelbare scholen een handreiking voor het organiseren van maatschappelijke stages.

Uitgavejaar: 2009

Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig. Handleiding bij het spel

auteur(s):

Deze uitgave bevat een spel en een bijhorende handleiding die een hulp wil zijn voor het opstellen van een vrijwilligersbeleid voor jeugdhuizen.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

De vrijwilliger in de kinderbescherming

auteur(s):

Deze brochure focust op het spanningsveld tussen de maatschappelijk werker en de vrijwilliger in de sector van de kinderbescherming en gaat op zoek naar oplossingen.

Uitgavejaar: 1967
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Involving Volunteers in Children’s Play

auteur(s):

Veel speel(plein)werking voor kinderen wordt georganiseerd door en met vrijwilligers. Deze uitgave gaat hier dieper op in.

Uitgavejaar: 1987
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Jongeren, vrijwilligerswerk en motivatie

auteur(s):

Deze uitgave bevat een korte samenvatting van zeven relevante studies uit verschillende landenover motivatie bij jongeren voor vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren. Nieuwe analyses

auteur(s):

De centrale vraag van dit rapport is welke rol de commercialisering van de leefwereld van jongeren speelt in de beslissing om al dan niet vrijwilligerswerk te doen in het jeugdwerk.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

auteur(s):

Het onderzoek bij jongeren uit een reeks scholen toont dat de meeste jongeren dikwijls iets doen voor een ander en de meesten het graag weer zouden doen. Belangrijk is wel dat het werk nuttig is en ze ervoor waardering en erkenning krijgen. Een belangrijke belemmering is het imago van het ‘vrijwilligerswerk’.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Maatschappelijke participatie van jongeren. Bewegen in de sociale, vrijetijds- en culturele ruimte

auteur(s):

Dit onderzoek peilt de maatschappelijke participatie van jongeren en de gevolgen ervan voor hun welbevinden en hun maatschappijgebonden houdingen.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact