Vrijwilligers(werk) onder druk

Waar staat het vrijwilligerswerk in het volgend decennium?

auteur(s):

Tast de vermaatschappelijking van de zorg, de justitie en andere domeinen het vrijwilligerswerk aan? Zullen we straks allemaal moeten vrijwilligen om nog recht te hebben op ons stuk van de welvaartstaart? Vlucht de overheid weg van haar verantwoordelijkheden, om de oplossing bij het vrijwilligerswerk te droppen? Klopt het dat de definitie van het vrijwilligerswerk onder druk staat, of beelden we ons dat gewoon maar in? Biedt het aanzetten van mensen tot vrijwilligerswerk niets anders dan opportuniteiten of schuilen er ook gevaren in?

Uitgavejaar: 2014
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - -

Meer informatie

Vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening

Beleidsaspecten (juridische) aandacht punten en praktische tips

auteur(s):

Op een theoretische manier en met enkele concrete voorbeelden worden een aantal essentiële randvoorwaarden behandeld die moeten worden in acht genomen bij de organisatie van vrijwilligerswerk in de budget- en schuldhulpverlening.

Uitgavejaar: 2013
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - -

Meer informatie

De vrijwilliger in de kinderbescherming

auteur(s):

Deze brochure focust op het spanningsveld tussen de maatschappelijk werker en de vrijwilliger in de sector van de kinderbescherming en gaat op zoek naar oplossingen.

Uitgavejaar: 1967
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Guidelines and standards for the use of volunteers in correctional programs

auteur(s):

In deze studie wordt een globaal beleidsplan voorgesteld voor de inschakeling van vrijwilligers in het justitieel werk en voor een degelijke organisatie ervan.

Uitgavejaar: 1972
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

The probation volunteer

auteur(s):

Welke rol hebben vrijwilligers in het justitieel apparaat? Welke rol kunnen ze spelen? Hoe kunnen ze worden gerekruteerd en georganiseerd. Dit zijn maar enkele vragen die in deze uitgave aan bod komen.

Uitgavejaar: 1985
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volunteers in Justice. Observations on a movement

auteur(s):

In deze brochure wordt een overzicht geschetst van het justitieel vrijwilligerswerk in de VSA in 12977

Uitgavejaar: 1976
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volunteers in juvenile justice

auteur(s):

Vrijwilligers kunnen de kwaliteit verrijken en de effectiviteit verbeteren van hulp aan jonge delinquenten. Deze uitgave beschrijft een beleid voor een vrijwilligerswerking in het jeugdrecht.

Uitgavejaar: 1977
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Justitieel vrijwilligerswerk. Deel 2: Een analyse van vier organisaties

auteur(s):

Justitieel vrijwilligerswerk dekt zeer uiteenlopende vormen van dienstverlening aan justitiekliënteel. In dit onderzoek worden vier organisaties geanalyseerd.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Justitieel vrijwilligerswerk. Specificiteit, functioneringswijze en ontwikkelingsmogelijkheden van het vrijwilligerswerk ten aanzien van het volwassen justitiecliënteel

auteur(s):

Welke bijdrage kan het justitieel vrijwilligerswerk leveren aan de hulpverlening aan personen die met het gerecht in aanmerking komen? Hoe functioneert dit vrijwilligerswerk? Hoe kan het justitioneel vrijwilligerswerk in de komende jaren verder ontwikkeld worden? Dit zijn de drie hoofdvragen die in deze studie aan bod komen.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk als weg naar integratie

auteur(s):

Dit verslag van een studiedag over dit thema handelt over de mogelijkheden, de knelpunten maar ook over de belangrijke randvoorwaarden als kader waarin het vrijwilligerswerk als weg naar integratie tot zijn recht kan komen.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact