Exploring the developmental role of volunteering in sport for youngsters in socially vulnerable situations

Exploring the developmental role of volunteering in sport for youngsters in socially vulnerable situations

auteur(s):

In Vlaanderen leven een aanzienlijk aantal jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. In dit onderzoek wordt nagegaan wat de noodzakelijke voorwaarden zijn om jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties actief te betrekken als vrijwilligers in sportactiviteiten en wat bij de geëngageerden de uitkomsten zijn inzake menselijk kapitaal.

Uitgavejaar: 2016
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Een draaiboek zorgnetwerken

Theorie en try-outs om je draai te vinden

auteur(s):

In het kader van een handleiding voor het opzetten van zorgnetwerken behandelt een heel hoofdstuk enkele belangrijke aspecten van een vrijwilligersbeleid.

Uitgavejaar: 2015
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - - - - - -

Meer informatie

Drempels naar participatie in Lokale verenigingen

Een onderzoek naar drempels die kansarmen ervaren bij deelname aan het reguliere verenigingsleven

auteur(s):

Deze studie bevat de resultaten van een bevraging over de drempels die kansarmen en verenigingen ondervinden bij de integratie in een vereniging.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Respectvol Vrijwilligen

Positief omgaan met kwetsbare mensen

auteur(s):

We laten de lezer kennis maken met een aantal kloven tussen de wereld van de armen en de niet-armen en hoe vrijwilligers kunnen helpen om die te overbruggen.

Uitgavejaar: 2013
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers

auteur(s):

Het principe om vrijwilligerswerk voor iedereen toegankelijk te maken, is essentieel. Voor het vrijwilligerswerk, voor de samenleving, voor het democratisch functioneren ervan. Vanuit die overtuiging ontstond het project ‘Vrijwilligerswerk Versterkt’, dat zich richt op een brede toegankelijkheid van kwetsbare groepen tot vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Pak een stoel en zet u erbij!

Drempels in het verenigingsleven wegwerken

auteur(s):

Het doel van dit boekje is om mensen concreet te helpen die een brug willen slaan tussen sociaal culturele verenigingen en kwetsbare mensen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Participatie ontward

Participatie ontward

Vormen van participatie uitgelicht

auteur(s):
Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Het engagement van de Vlaamse Jeugd

auteur(s):

Lidmaatschap van een vereniging of het initiatief en de stimulans van derden zetten jongeren aan tot engagement.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwillig werkt

Aan de slag met vrijwilligers uit kansengroepen

auteur(s):

Deze brochure toont de praktijk van/voor organisaties die vrijwilligers uit kansengroepen (willen) engageren en organisaties die vrijwilligerswerk (willen) stimuleren bij deze doelgroep.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk als weg naar integratie

auteur(s):

Dit verslag van een studiedag over dit thema handelt over de mogelijkheden, de knelpunten maar ook over de belangrijke randvoorwaarden als kader waarin het vrijwilligerswerk als weg naar integratie tot zijn recht kan komen.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Vrijwilligers tegen kansarmoede

auteur(s):
Uitgavejaar: 1992
Type:

Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact