Verkenning Diversificatie vrijwilligers-organisaties

Effectieve interventies in de sociale sector

auteur(s):

Deze ‘verkenning’ is het resultaat van een zoektocht naar effectieve interventies die gebruikt worden om de diversiteit binnen vrijwilligersorganisaties te vergroten.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

A gateway tot Work

The role of Volunteer Centres in supporting the link between volunteering and employability

auteur(s):

Dit onderzoek verkent de rol van vrijwilligerscentrales in de ondersteuning van de link tussen vrijwilligerswerk en tewerkstelling.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwillig werkt

Aan de slag met vrijwilligers uit kansengroepen

auteur(s):

Deze brochure toont de praktijk van/voor organisaties die vrijwilligers uit kansengroepen (willen) engageren en organisaties die vrijwilligerswerk (willen) stimuleren bij deze doelgroep.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Vrijwillig werk Werkt!

Werken met bijzondere groepen

auteur(s):

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt in deze brochure uiteengezet hoe personen met een bijzondere achtergrond verantwoord kunnen worden ingeschakeld in het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Volunteering by unemployed people

auteur(s):

In deze brochure wordt nagegaan welke hindernissen er zijn voor werklozen om vrijwilligerswerk te doen en hoe die kunnen worden overwonnen.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

The Volunteer Recruitment (And Membership Development) Book

auteur(s):

De verschillende hoofdstukken in deze interessante uitgave hebben de bedoeling de lezer stapsgewijze te begeleiden naar een succesvolle rekrutering.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Voor de verandering. Trendrapport  Vrijwilligerswerk 1998

Voor de verandering. Trendrapport Vrijwilligerswerk 1998

auteur(s):

Aan de hand van een literatuurstudie, van interviews met experten uit diverse sectoren en de bespreking van de resultaten ervan in een expertmeeting word een eerste Nederlands trendrapport vrijwilligerswerk opgesteld.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact