Bouwstenen voor profielen van medewerkers steunpunt vrijwilligerswerk

auteur(s):

Vertrekkend van de basisfuncties die het Nederlandse ministerie van VWC heeft vastgelegd voor steunpunten vrijwilligerswerk biedt deze uitgave een handleiding voor het opstellen van profielen voor medewerkers ervan.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Relevante Trends voor het vrijwilligerswerk in 2020

auteur(s):

Het rapport schetst het vrijwilligerswerk in Nederland (en Specifiek in Rotterdam) en beschrijft de belangrijkste maatschappelijke trends en de trends in het vrijwilligerswerk met hun gevolgen.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Actuele ontwikkelingen en trends van invloed op de lokale ondersteuning van het vrijwilligerswerk

auteur(s):

In deze brochure komen kort de meest relevante ontwikkelingen en trends aan de orde waarmee steunpunten vrijwilligerswerk nu en in de toekomst mee te maken zullen krijgen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Veranderende vrijwillige inzet en hoe sociale bewegingen hiermee omgaan

auteur(s):

Verenigingen spelen op uiteenlopende wijzen in op evoluties en veranderingen in de vrijwillige inzet.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

auteur(s):

Het rapport schetst de resultaten van een SWOT-analyse van het vrijwilligerswerk in Nederland in 2015.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Samenwerking vrijwilligers en beroepskrachten bij maatschappelijke ondersteuning

auteur(s):

Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de voorwaarden waaronder de vermaatschappelijking van de zorg kan leiden tot succesvolle samenwerkingsverbanden tussen beroepskrachten en vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Situering in het Ziekenzorg CM Stapstenenplan

Kangoeroeprojekt

auteur(s):

Deze uitgave wil een concrete handleiding zijn voor lokale afdelingen van Ziekenzorg CM om de transitie te maken naar een gepaste hedendaagse vrijwilligerswerking.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Als vrijwilligers samen-werken met beroepskrachten

auteur(s):

In deze brochure wordt nagegaan wat, zowel vanuit praktisch als vanuit ethisch deontologisch standpunt, de verhouding is tussen vrijwilligers en beroepskrachten en hoe ze kunnen samenwerken.

Uitgavejaar: 1989
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Interculturalisatie: een andere kijk!

Hoe vrijwillige dienstverlening bijdraagt aan de zorg voor allochtone cliënten

auteur(s):
Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Samenleving en sport. Sport: Cultuur in beweging_

Een verkenning van cultuurtrends in de sport

auteur(s):

Wat is de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen op de sport? Wat verwacht de samenleving van de sport? Dit zijn de belangrijkste vragen die in deze uitgave aan bod komen.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact