Wat weten we (niet) over informele zorg in Vlaanderen?

Wat weten we (niet) over informele zorg in Vlaanderen?

Voorstel voor het dichten van de cijfer- en kennislacunes

auteur(s):

Deze studie bevat een beeld van de informele zorg in Vlaanderen. 

Uitgavejaar: 2018
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Het vrijwilligerswerk in België. Kerncijfers

auteur(s):

Het vrijwilligerswerk heeft een belangrijke plaats in onze samenleving. De Federale Overheidsdienst Economie heeft van oktober 2014 tot januari 2015 bij een representatief staal van de bevolking een enquête georganiseerd over vrijwilligerswerk. Dit resulteerde in een kwantitatief beeld van het vrijwilligerswerk in ons land. Onderzoekers van de Universiteit Gent en de Universiteit Luik schetsen in dit rapport voor het eerst een betrouwbare analyse van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Uitgavejaar: 2015
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - - - - - - - -

Meer informatie

Lang zullen ze leven!

Vrijwilligerswerk voor en door ouderen

auteur(s):

Een veelzijdig boek, met visies en reflecties van academici en practici. Een eerste invalshoek belicht de groep ouderen die zorg nodig heeft en daarvoor een beroep doet op gezins- en familieleden, mantelzorg, professionele hulp en/of vrijwilligers. Het gaat om vermaatschappelijking van de zorg, de positie van het vrijwilligerswerk in functie tot zorg voor ouderen, de wisselwerking tussen de zogenaamde ‘informele’ zorg en vrijwilligerswerk…

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Doe mee!

Over ouderen en maatschappelijke participatie

auteur(s):

Voorliggend onderzoek wil een antwoord bieden op de vraag wat het profiel is van ouderen die participeren, welke ouderen niet participeren en wat de knelpunten zijn.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Vrijwillige inzet 2010

Vrijwillige inzet 2010

auteur(s):

Om te bepalen welk percentage van de bevolking vrijwilligerswerk doet, werd aan een representatief staal van de bevolking gevraagd of ze tijdens de laatste twaalf maanden vrijwilligerswerk hebben gedaan of zich hebben ingezet als mantelzorger. Het rapport bevat de resultaten voor 2010.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Informele zorg in Vlaanderen

auteur(s):

Dit rapport schetst de situatie van de informele zorg (zorg voor een ziek, gehandicapt of bejaard persoon of een persoon die niet in staat is de gewone dagelijkse activiteiten uit te voeren) in Vlaanderen.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Basisfuncties Lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg

auteur(s):

De ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ heeft in Nederland de gemeentelijke ondersteuning van het vrijwilligerswerk wettelijk vastgelegd. Deze ondersteuning werd vertaald in basisfuncties die in deze uitgave worden toegelicht en telkens voorzien van suggesties voor concrete activiteiten.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Het spel op het maatschappelijk middenveld

auteur(s):

De invoering van de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ heeft de ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg aan de gemeenten toevertrouwd. Dit onderzoek gaat na in hoeverre de betrokkenheid van burgerverbanden hierdoor is veranderd en welke de gevolgen van de wet zijn voor de positionering van professionele instellingen.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Werken en weldoen

Werken en weldoen

Kiezen voor betaalde en onbetaalde arbeid

auteur(s):

Het rapport onderzoekt de relatie tussen toenemende arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Maatschappelijke participatie

Individuele activeringsmethoden, groepsgerichte activeringsmethoden, kwartiermaken

auteur(s):

In deze uitgave wordt een overzicht gegeven van een reeks activeringsmethoden die door Nederlandse gemeenten worden gebruikt in het kadervan de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ en hun effectiviteit.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Verkenning participatie. Arbeid, vrijwillige inzet en mantelzorg in perspectief

Verkenning participatie. Arbeid, vrijwillige inzet en mantelzorg in perspectief

auteur(s):

Vanuit overheidsperspectief brengt deze verkennende studie de staat van participatie betreffende arbeid, vrijwillige inzet en mantelzorg in Nederland in kaart. Speciale aandacht wordt besteed aan groepen die specifieke aandacht nodig hebben. Tevens wordt ingegaan op de baten van participatie.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Vergrijzing in Nederland

auteur(s):

Dit onderzoek gaat na in hoeverre het thema van de vergrijzing leeft bij de Nederlandse bevolking, hoe het beeld is dat men heeft van ouderen, hoe men denkt over werk en pensioen, op welke manier kan gestimuleerd worden dat mensen langer zelfstandig wonen, of men bereid is mantelzorg te verlenen en hoe men denkt over vrijwilligerswerk?

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Onzichtbare handen in zicht. Studie naar ontwikkelingen en knelpunten in het vrijwilligerswerk en de mantelzorg
Niet-professionele hulpverlening

Niet-professionele hulpverlening

auteur(s):
Uitgavejaar: 1993
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact