Zin in meedoen

Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase

auteur(s):

Het voornaamste doel van dit verkennend onderzoek is om werkzame principes op te sporen en te benoemen die betrokkenen een houvast kunnen bieden bij het ontwerpen van initiatieven en methoden om ouderen te mobiliseren.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Activerend vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk als activeringsinstrument, een handreiking voor gemeenten

auteur(s):

Deze handleiding is geschreven voor gemeenten die vrijwilligerswerk een plaats willen geven in hun ‘activeringsintrumentarium’.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - -

Meer informatie

Basisboek vrijwilligersmanagement. Werven, sturen en motiveren

auteur(s):

‘Basisboek vrijwilligersmanagement’ is een praktijkgerichte handleiding zijn voor het managen van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - - - - -

Meer informatie

Helping Out. A national survey of volunteering and charitable giving

Helping Out. A national survey of volunteering and charitable giving

auteur(s):

In 14 hoofdstukken schetst deze studie een omstandig overzicht van het vrijwilligerswerk en het geefgedrag in het Verenigd Koninkrijk in 2006-2007.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Situering in het Ziekenzorg CM Stapstenenplan

Kangoeroeprojekt

auteur(s):

Deze uitgave wil een concrete handleiding zijn voor lokale afdelingen van Ziekenzorg CM om de transitie te maken naar een gepaste hedendaagse vrijwilligerswerking.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Vrijwilliger worden via een centrale

auteur(s):

Via deze enquête onder mensen die trachten vrijwilligerswerk te vinden met behulp van een vrijwilligerscentrale wordt nagegaan welke hun sociale kenmerken zijn, wat hun wensen en verwachtingen zijn en wat hun motivatie is om vrijwilligerswerk te doen.

Uitgavejaar: 1975
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

De nieuwe vrijwilligers

Een onderzoek naar vrijwilligerswerk door allochtonen

auteur(s):

In het eerste deel van voorliggend onderzoek wordt onderzocht in hoeverre allochtonen en autochtonen in Rotterdam deelnemen aan het verenigingsleven. De analyse van het tweede deel bracht enkele principes aan het licht die als richtsnoer kunnen dienen bij het betrekken van allochtonen bij het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Jongeren, vrijwilligerswerk en motivatie

auteur(s):

Deze uitgave bevat een korte samenvatting van zeven relevante studies uit verschillende landenover motivatie bij jongeren voor vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren. Nieuwe analyses

auteur(s):

De centrale vraag van dit rapport is welke rol de commercialisering van de leefwereld van jongeren speelt in de beslissing om al dan niet vrijwilligerswerk te doen in het jeugdwerk.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

auteur(s):

Het onderzoek bij jongeren uit een reeks scholen toont dat de meeste jongeren dikwijls iets doen voor een ander en de meesten het graag weer zouden doen. Belangrijk is wel dat het werk nuttig is en ze ervoor waardering en erkenning krijgen. Een belangrijke belemmering is het imago van het ‘vrijwilligerswerk’.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact