Maatschappelijke participatie van jongeren. Bewegen in de sociale, vrijetijds- en culturele ruimte

auteur(s):

Dit onderzoek peilt de maatschappelijke participatie van jongeren en de gevolgen ervan voor hun welbevinden en hun maatschappijgebonden houdingen.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Het maatschappelijk engagement van de K.U.Leuven-studenten

Een sociologisch onderzoek

auteur(s):

In dit sociologisch onderzoek wordt het engagement van studenten gerelateerd met de maatschappelijke context.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Het maatschappelijk engagement van de Leuvense studenten.

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten

auteur(s):

Voorliggend representatief onderzoek schetst de mate waarin derde jaars studenten aan de K.U. Leuven vrijwilligerswerk verrichten, de aard van dit vrijwilligerswerk en hun motieven

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Maatschappelijke participatie in een middelgrote stad

auteur(s):

Deze empirische studie over maatschappelijke participanten in Zwolle verschaft informatie over de werkzaamheden van bestuurlijke actieve vrijwilligers in maatschappelijke organisaties en over netwerken, loopbanen en achtergronden.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Working with volunteers. Support

auteur(s):

Deze brochure vertelt waarom mensen vrijwilligerswerk doen, welke noden aan ondersteuning vrijwilligers hebben, welke vormen van ondersteuning er zijn en hoe die kan worden gepland.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

The Volunteer Recruitment (And Membership Development) Book

auteur(s):

De verschillende hoofdstukken in deze interessante uitgave hebben de bedoeling de lezer stapsgewijze te begeleiden naar een succesvolle rekrutering.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Motiverend vrijwilligerswerk

Motiverend vrijwilligerswerk

auteur(s):
Uitgavejaar: 1990
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Drukbezet maar toch betrokken. Over het combineren van baan, zorg en vrijwilligerswerk


De publicatie onderzoekt hoe vrijwilligersorganisaties kunnen inspelen op de veranderende situatie van het gezinsleven.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

An Environmental Scan on Volunteering and Improving Volunteering

An Environmental Scan on Volunteering and Improving Volunteering

auteur(s):

Dit Canadees onderzoek bevat een scan van een reeks onderzoeken over vrijwilligerswerk en de resultaten van een reeks gesprekken met sleutelinformanten uit het vrijwilligerswerk, het bedrijfsleven en de overheid.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact