Als vrijwilligers samen-werken met beroepskrachten

auteur(s):

In deze brochure wordt nagegaan wat, zowel vanuit praktisch als vanuit ethisch deontologisch standpunt, de verhouding is tussen vrijwilligers en beroepskrachten en hoe ze kunnen samenwerken.

Uitgavejaar: 1989
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Een eigen-zinnige ondersteuning voor het vrijwilligerswerk.

Explorerend onderzoek naar wenselijkheid, opdracht en draagvlak van een Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

auteur(s):

Dit onderzoeksrapport is het resultaat van een bevraging van bevoorrechte getuigen uit het vrijwilligerswerk in Vlaanderen naar de behoefte aan ondersteuning.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

1-meting gemeentelijke vrijwilligersbeleid.

Een herhalingsonderzoek naar de stand van zaken van het actuele vrijwilligerswerkbeleid

auteur(s):

Dit onderzoek schetst de stand van zaken betreffende het gemeentelijk vrijwilligersbeleid in Nederland op 1 januari 2008. 

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Tandem, samenwerking van vereniging en gemeente

auteur(s):

Centraal in deze brochure staat de verkenning van de vele mogelijkheden om een ondersteuningsbeleid voor het vrijwilligerswerk creatief en doelmatig te organiseren.

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Vrijwilligers prikkelen is een kunst


Deze brochure biedt begeleiders van vrijwilligersorganisaties een schat aan tips om van de werking een prikkelende en stimulerende werking te maken.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Working with volunteers. Training

auteur(s):

Aan de hand van heel concrete voorbeelden en nuttige checklists behandelt deze brochure alle aspecten van training van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Working with volunteers. Support

auteur(s):

Deze brochure vertelt waarom mensen vrijwilligerswerk doen, welke noden aan ondersteuning vrijwilligers hebben, welke vormen van ondersteuning er zijn en hoe die kan worden gepland.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Borging van vrijwilligersbeleid. Het stapsgewijs vastleggen van regelingen voor vrijwilligers

auteur(s):

Dit basiswerk over het opstellen van een degelijk vrijwilligersbeleid geeft uitleg over de verschillende onderdelen van een vrijwilligersbeleid met praktijkvoorbeelden en schema’s en modellen om zelf aan de slag te gaan.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Voluntary Service. Current Status Report. Volunteer Management Cycle

auteur(s):

Deze uitgave van het Henry Dunant Institute beschrijft, op basis van de resultaten van een bevraging van tientallen Rode Kruisverenigingen, de verschillende elementen van een managementplan van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 1992
Type:

Trefwoord(en): - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact