Leerzaam vrijwilligerswerk

auteur(s):

Gedurende een tweejarig project werd nagegaan wat vrijwilligerswerk in het kader van onderwijs betekent voor de leerlingen enerzijds en de vrijwilligersorganisaties anderzijds.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Maximale MaS

Optimale opbrengsten voor leerling, school en stagebegeleider

auteur(s):

In deze brochure wordt bekeken hoe uit maatschappelijke stages (MaS) een maximale opbrengst te behalen valt voor alle betrokkenen.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Volontaires auprès des patients

auteur(s):

Deze brochure bespreekt de motivatie van vrijwilligers in de verzorgingssector en schetst, aan de hand van concrete voorbeelden, hoe vrijwilligerswerk kan worden uitgebouwd.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk op school

Plan van aanpak

auteur(s):

In deze brochure is een stappenplan uitgewerkt om scholen te betrekken bij een campagne om jongeren vertrouwd te maken met vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk met school

Plan van aanpak voor scholen

auteur(s):

In deze brochure vinden scholen een bruikbaar plan van aanpak om leerlingen concreet te laten kennismaken met het vrijwilligerswerk.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk met school

Plan van aanpak voor organisaties

auteur(s):

In deze brochure vinden vrijwilligersorganisaties een bruikbaar plan van aanpak voor de begeleiding van leerlingen die via school vrijwilligerswerk komen doen.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Gouden maatschappelijke stage

Tips

auteur(s):

Aan de hand van een reeks vragen biedt deze brochure voor middelbare scholen een handreiking voor het organiseren van maatschappelijke stages.

Uitgavejaar: 2009

Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Sociale stage

Leren zich belangeloos inzetten

auteur(s):

In deze uitgave van het VSKO wordt uiteengezet waarom en hoe sociale stages kunnen worden opgezet in het katholiek onderwijs.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Jong Geleerd. Vrijwilligerswerk, een thema in het onderwijs

auteur(s):

Deze publicatie biedt een inventarisatie van kansen en mogelijkheden voor de introductie van vrijwilligerswerk als thema in het onderwijs.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact