Participation in volunteering and unpaid work

Second European Quality of Life Survey

auteur(s):

Op basis van de ‘Second European Quality of Life Survey’ wordt een overzicht geschetst van het vrijwilligerswerk in Europa.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Volunteering across Europe

Organisations, promotion, participation. Volume 1-6

auteur(s):

De DVD bevat een beeld van het vrijwilligerswerk in elk land van de Europese Unie met gegevens over de gehanteerde definitie van vrijwilligerswerk, het wettelijk kader en de ondersteunende omkadering.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Volunteering in sport – Belgium

auteur(s):

Deze brochure schetst een overzicht van het vrijwilligerswerk in de sport in Vlaanderen.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Volunteering in the European Union

auteur(s):

In opdracht van de EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) van de Europse Commissie werd een uitgebreide studie uitgevoerd over het vrijwilligerswerk in Europa. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan vrijwilligerswerk in de sport.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - - - - -

Meer informatie

De politiek en het verenigingsleven in België

auteur(s):

Voorliggend rapport brengt de plaats van het middenveld in de verschillende programma’s van de politieke partijen en regeerakkoorden (2003-2004) in kaart.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact