Slim aan de slag. De vrijwilligerswet in een handomdraai

auteur(s):

Aan de hand van 6 vragen wordt de vrijwilligerswet uit de doeken gedaan.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Uw geheim

Omgaan met vertrouwelijke informatie en beroepsgeheim door vrijwilligers

auteur(s):

Vrijwilligers komen vaak in aanraking met vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens maar het is niet steeds duidelijk hoe hiermee om te gaan.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Vrijwilligers broodnodig

auteur(s):

“Vrijwilligers broodnodig” zijn een reeks themafiches met tips, aandachtspunten, valkuilen, voorbeelden, …  over de volgende onderwerpen: vergaderen, spreken voor een groep, assertiviteit, omgaan met conflicten, rechten plichten van vrijwilligers, welkomcultuur, vacatures, mentale diversiteit en bedachtzaam veranderen.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwilliger en beroepskracht: tweespan of tweespalt

Vrijwilliger en beroepskracht: tweespan of tweespalt

auteur(s):

Welke zijn de voorwaarden die vervuld moeten worden om ervoor te zorgen dat vrijwilligers en beroepskrachten een tweespan vormen en er geen tweespalt dreigt. Deze brochure schetst de resultaten van een studiedag over dit onderwerp.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Blits starten in het vrijwilligerswerk

auteur(s):
Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Werken als vrijwilliger. Een handleiding voor vrijwilligers van Caritas Gemeenschapsdienst in verzorgingsinstellingen

auteur(s):

Deze brochure geeft achtergrondinformatie over vrijwilligerswerk in verzorgingsinstellingen en wat er allemaal komt bij kijken

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Beter verzekerd. Vrijwilligerswerk en verzekeringen

auteur(s):

Deze brochure wil het werkveld op een zo eenvoudig mogelijke manier informeren over de vrijwilligerswet.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Verantwoorde vrijwilligerszorg.

Een verkennende studie naar de behoefte aan normen

auteur(s):

Dit onderzoek komt tot het besluit dat er niet zozeer behoefte is aan nieuwe normen voor verantwoorde vrijwilligerszorg maar wel aan handvatten om vrijwilligers op een verantwoorde manier te begeleiden en ondersteunen binnen het meer vraaggestuurde concept van verantwoorde zorg.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Rechten en plichten van de sportvrijwilliger

auteur(s):

Deze brochure tracht voor de sportverenigingen een leidraad te zijn om vrijwilligerswerk in goede banen te leiden.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Een juridische verkenning van de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en professionele arbeid

auteur(s):

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting voerde het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven een grondig onderzoek naar de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en professionele arbeid, de zogenaamde semi-agorale arbeid.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Young Volunteers: making a difference tot sport in England

auteur(s):

Deze uitgave schetst de situatie van het vrijwilligerswerk door jongeren in de sport in Engeland.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

De vrijwilligers in de sport

auteur(s):

Op een beknopte manier komen in deze brochure de belangrijkste aspecten van een vrijwilligersstatuut aan bod.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Het vrijwilligerswerk in een veranderende sportwereld. Een empirische studie inzake de ontwikkeling van professionele deskundigheid

auteur(s):

Met dit onderzoek beogen de auteurs een licht te werpen op de plaats van de vrijwilliger in het Vlaamse sportlandschap

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Vrijwilligerswerking in de palliatieve hulpverlening

auteur(s):

Dit boek is een praktische gids om een kwaliteitsvolle vrijwilligerswerking uit te bouwen in de sector van de palliatieve hulpverlening.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact