Niet voor het geld, wel voor de leute

Vrijwilligers op het speelplein

auteur(s):

In 5 hoofdstukken worden de verschillende aspecten van het vrijwilligerswerk in de speelpleinwerking geschetst.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - -

Meer informatie

Elementen voor een beleid inzake vrijwilligers en vrijwilligerswerk

auteur(s):

Deze uitgave heeft tot doel om materiaal aan te brengen voor een grondige discussie over wettelijke regelingen om het vrijwilligerswerk te ondersteunen. De resultaten van dit onderzoek hebben mee gediend voor het uitwerken van de vrijwilligerswet.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Tandem, samenwerking van vereniging en gemeente

auteur(s):

Centraal in deze brochure staat de verkenning van de vele mogelijkheden om een ondersteuningsbeleid voor het vrijwilligerswerk creatief en doelmatig te organiseren.

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Vrijwilligersbeleid

Tweede deelrapport van de Interdepartementele Commissie Vrijwilligersbeleid

auteur(s):

Een interdepartementale commissie vrijwilligersbeleid formuleert adviezen voor het opstellen van een samenhangend regeringsbeleid met betrekking tot het vrijwilligerswerk. In dit tweede rapport wordt speciaal aandacht besteed aan de financiële, juridische en arbeidsgerelateerde aspecten van het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1981
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Le volontariat en Belgique

Le volontariat en Belgique

auteur(s):
Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Ruimte voor het vrijwilligerswerk

Ruimte voor het vrijwilligerswerk

auteur(s):
Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact